Sloopopvolging en LCA: zo pakken wij het aan

Sloopopvolging en LCA: zo pakken wij het aan

Voor zowel sloopopvolging als LCA kan je bij Enerdo terecht!
Wij maken graag jouw gedetailleerd sloopopvolgingsplan en geven je daarbij het nodige advies over de verwerking en het hergebruik van de verwijderde materialen. Zo werk je mee aan het versterken van een circulaire economie. Wil je nog die extra stap zetten, dan kunnen we via LCA (software) ook de resterende CO2 impact berekenen van de materialen bij het moment van slopen.

LCA is natuurlijk niet enkel nuttig bij een sloop! Bij het ontwerpen van een gebouw verlagen we via onze studies al lange tijd de uitstoot door het toepassen van energiezuinige technieken. Een volgende stap is ook naar materialen en constructiemethodes kijken. Daarom kan je voortaan ook bij ons terecht voor LCA-studies. Met een LCA-studie krijg je inzicht in de milieu-impact van een gebouw. De milieueffecten voor het ontginnen van materialen, het produceren, transporteren, installeren, onderhoud, gebruik van gebouw, en het verwijderen van de bouwmaterialen bij einde van de levensduur, worden berekend en geanalyseerd.

Voor
Recor hebben we niet enkel een klassieke sloopinventaris
opgemaakt, maar zijn we een stapje verder gegaan. We hebben een berekening
gemaakt van de resterende CO2 impact die de, te slopen, materialen nog hebben
bij het moment van slopen. Om de impact van de materialen te bepalen hebben we
gebruik gemaakt van LCA-software (TOTEM & One Click LCA). Samen met Futurn
en Aertssen
zijn we gaan kijken welke materialen een 2de leven kunnen
krijgen op de site zelf, of buiten de site, en er is zelfs gekeken naar de
mogelijkheid om een tijdelijke materialenbank te maken.

Om
de impact van het behouden van de bestaande betonstructuur te bepalen hebben we
een LCA-studie gemaakt van enerzijds een volledige nieuwbouw scenario en
anderzijds een renovatie scenario. Zo hebben we kunnen aantonen hoeveel CO2 we
bespaard hebben in embodied carbon (CO2 impact voor het ontginnen van materialen, het produceren,
transporteren, installeren, onderhoud, gebruik van gebouw, en het verwijderen
van de bouwmaterialen bij einde van de levensduur
) door de structuur te
behouden.

Met
deze beide diensten kunnen we voor Futurn aantonen hoeveel CO2 ze bespaard
hebben door hun duurzamere renovatie aanpak met de site.

Leer hier meer over LCA

Leer hier meer over sloopopvolging

Meer weten over hoe bim een meerwaarde kan zijn voor jouw project?