KEURING & METING

ventilatieverslaggeving

Enerdo verzorgt jouw ventilatieverslaggeving

tot in de puntjes

Voldoende ventilatie is in elke woning broodnodig voor een aangenaam leefcomfort. Het voorkomt ernstige vochtproblemen en creëert bovenal een gezond binnenklimaat. Bepaalde minimale ventilatievoorzieningen zijn al verplicht.

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 geldt voor alle bouwers de wettelijke verplichting om een ventilatieverslaggever aan te stellen. De verplichte ventilatieverslaggeving is in het leven geroepen om zeker te zijn dat de installatie goed geplaatst werd. Deze regel geldt voor alle nieuwbouwwoningen en ingrijpende energetische renovaties. Enerdo helpt jou hiermee vanaf het ontwerp, over de inmeting van het systeem, tot de correcte ventilatieverslaggeving.

Hoe gaat de ventilatieverslaggeving in z’n werk?

Kort gezegd ontzorgen wij je doorheen het hele proces van de ventilatieverslaggeving. Dankzij onze jarenlange ervaring als studiebureau kan je rekenen op een vlotte en kwalitatieve service.

Wat doen wij voor jou?

  • Ventilatievoorontwerp opstellen voor de start van de werkzaamheden.
  • Begeleiden in de keuze van het ventilatiesysteem (A,B,C of D).
  • Ruimtelijke impact op de woning aangeven (bv. plaatsing van de kanalen of unit).
  • Opgemaakt ventilatievoorontwerp in de startverklaring rapporteren.
  • Ventilatieprestatieverslag opstellen na uitvoering van de werken.
  • Kwaliteitscontrole van het ventilatiesysteem uitvoeren.
  • De behaalde prestaties van het ventilatiesysteem uit het ventilatieprestatieverslag in de EPB-aangifte rapporteren.

Zoek je een professional om je ventilatieverslaggeving keurig in orde te brengen?