SLOOP & ASBEST

ASBESTINVENTARISATIE

Laat je asbestinventarisatie

opmaken door ervaren experten

Een asbestinventarisatie resulteert in een verplicht document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw beschrijft. De Vlaamse regering gaat voor een asbestveilig Vlaanderen tegen 2040 en keurde daarom in juli 2020 het ‘Actieplan Asbestafbouw’ goed. Het actieplan omvat onder andere een regelgeving die van toepassing is voor gebouwen die dateren van vóór 2001. 

  • Vanaf 2022 wordt een asbestinventaris verplicht bij de verkoop van een gebouw.
  • Vanaf 2032 moet elke gebouweigenaar beschikken over een asbestinventaris.

Werkgevers zijn nu al verplicht om een asbestinventarisatie van hun gebouw te laten uitvoeren. Die verplichting bestaat al sinds 1995 en geldt bijvoorbeeld ook voor scholen, crèches en gemeentegebouwen. Ben je verplicht een sloopopvolgingsplan aan je omgevingsvergunning toe te voegen? Ook dan moet je een asbestinventarisatie laten opmaken.

Hoe gevaarlijk is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke silicamineralen die uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels of vezelbundels bestaan. Deze splitsen telkens in fijnere vezels. Het inademen van die vezels is erg gevaarlijk en kan leiden tot asbestziektes (zoals mesothelioom) en verschillende vormen van kanker, waaronder longkanker.

De bekendste toepassingen waarin asbest terug te vinden is, zijn asbestcementleien en golfplaten. Wanneer deze materialen verslijten, laten ze snel de asbestvezels los. In Vlaanderen is de kans op gezondheidsproblemen door asbest vandaag heel groot. Alleen al in gebouwen en infrastructuur van vóór 2001 zit naar schatting nog ruim 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen. Daarbovenop bevindt zich ongeveer 40.000 km aan asbesthoudende nutsleidingen in de Vlaamse ondergrond.

Binnenkort wordt de verplichting voor een asbestinventarisatie breder uitgerold. Schakel onze experten in om jouw asbestattest correct op te stellen.