ENERGIE

EPC-KEURING

epc-keuring

voor niet-residentiële eenheden

Ben je van plan om niet-residentiële eenheden met een bruikbare vloeroppervlakte van niet meer dan 500 m2 te verkopen of verhuren? Dan kan je bij Enerdo terecht voor je EPC-keuring. Daarnaast helpen we je graag bij het implementeren van de aanbevelingen die in het keuringsattest vermeld staan.

Het EPC-attest is een tool om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. Dat gebeurt aan de hand van labels van A+ (heel energiezuinig) tot F (heel energieverslindend). 

Wat is de EPC-keuring voor kleine niet-residentiële eenheden?

De EPC-keuring voor kleine niet-residentiële eenheden resulteert in aanbevelingen om een gebouw energiezuinig te maken. Een stappenplan geeft aan welke aanpassingen het dringendst zijn. Ook de bijhorende verbetering van het EPC-label staat weergegeven.

Onder ‘algemene gegevens’ toont het EPC de berekende energiescore voor de verschillende bestemmingen (kantoor, handel, horeca, logeerfunctie, andere of onbekend). Voor de berekening van die score houden we rekening met de specifieke noden voor verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie en verlichting. Zo zal een restaurant bijvoorbeeld meer sanitair warm water verbruiken dan een kantoor.

Het label op het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden wordt standaard bepaald op basis van de energiescore voor de bestemming ‘kantoor’. Het label is met andere woorden onafhankelijk van de eigenlijke bestemming van de eenheid. Op deze manier kan je verschillende EPC’s makkelijker vergelijken.

Voor welke gebouwen is een EPC-keuring nodig?

Voor gebouwen en gebouwdelen waar niemand woont (zoals kantoren, handelsruimtes, horeca, logeerfuncties, …) heb je een EPC-keuring nodig. Hierbij kijkt men altijd naar de feitelijke toestand van een gebouw. Een appartement dat als boekhoudkantoor gebruikt wordt en een bruikbare vloeroppervlakte heeft van maximaal 500 m², wordt bijvoorbeeld gezien als een kleine niet-residentiële eenheid.

Volgende gebouwen of gebouwdelen vallen niet onder een niet-residentiële bestemming:

  • Industriële (bijvoorbeeld productiehallen) en religieuze gebouwen
  • Alleenstaande niet-residentiële gebouwen met een bruikbare vloeroppervlakte tot 50 m²
  • Serres, stallen en niet voor bewoning bestemde gebouwen van een landbouwbedrijf
  • Werkplaatsen

Voor een volledige lijst met uitzonderingen kan je terecht op energiebesparen.be.

Wil je een EPC-keuring laten uitvoeren? De experten van Enerdo staan voor je klaar.