SPECIALE TECHNIEKEN

GEBOUWTECHNIEKEN

studies op maat

voor gebouwtechnieken

Enerdo voert voor jou een op maat gemaakte studie van gebouwtechnieken uit. In die studie ligt onze focus op de duurzaamheid en het comfort van je gebouw. Vanuit onze ervaring en passie voor het vak maken we studies op rond centrale warmteopwekking, geothermie, stadsverwarming en hernieuwbare energie. Ook als je voor de start van een kleiner project staat, begeleiden we je graag in het ontwerp hiervan.

Voor deze studies van gebouwtechnieken kan je bij ons terecht:

 • HVAC-ontwerp: bv. centrale warmteopwekking, geothermie, stadsverwarming, hernieuwbare energie, ventilatie
 • Elektriciteitsontwerp
 • Sanitair ontwerp: bv. regenwaterrecuperatie
 • Rioleringsontwerp: binnen- en buitenriolering
 • Energieontwerp
 • Brandveiligheidsontwerp
 • Beveiligingsontwerp

Hoe verloopt een studie van gebouwtechnieken?

De studie bestaat uit verschillende fases. Voor de aanvang van het ontwerp, starten we met de opmaak van een haalbaarheidsstudie, zodat je op een objectieve manier kan kiezen tussen verschillende scenario’s. Dynamische gebouwsimulaties kunnen een belangrijk deel uitmaken van deze haalbaarheidsstudie. Daarmee simuleren we een gebouw in realtime en schatten we het gedrag van een gebouw correct in (hetgeen moeilijker gaat met een statische berekening).

Het verdere ontwerpproces bestaat uit 4 duidelijk afgelijnde fases: het ruimtereserveringsplan, het voorontwerp en het definitieve ontwerp. Binnen iedere fase stellen we telkens de wederzijdse verwachtingen af. Na goedkeuring van een fase gaan we verder naar de volgende. De projectingenieur staat in voor de opvolging en coördinatie van de hele studie van gebouwtechnieken.

 • Conceptfase (CF): In deze fase overlegt Enerdo met jou, als opdrachtgever, wat de wensen zijn en bespreken we samen welke optie(s) in de verdere fasen van het ontwerpproces uitgewerkt zullen worden.
 • Ruimtereserveringsplan of Technisch Memorandum (TM): we dimensioneren onder meer schachten, technische lokalen, het hoofdtraject van de ventilatie, technische ruimtes en verlaagde plafonds.
 • Voorontwerp (VO): in deze fase bepalen we de vermogens en technische voorzieningen per ruimte in functie van de bestemming van de ruimte. De posities en tracés van de technische installaties worden afgestemd. Samen met jou en de architect bespreken we het voorontwerp, waarbij we altijd rekening houden met jouw wensen en budget. Functionaliteit, kwaliteit en impact op het milieu staan in elke studie centraal. In deze fase ontvang je ook de eerste prijsraming.
 • Definitief ontwerp (DO): dit is het aanbestedingsdossier. Aan de hand van de voorgaande fases maken we gedetailleerde plannen, meetstaten en een lastenboek op.

Op basis van het definitieve ontwerp schrijven aannemers in. Wij vergelijken voor jou al deze inschrijvingen inhoudelijk en objectief. Na het aanstellen van de uitvoerders, staan we het bouwteam bij tijdens de opvolging en controle van de technische en vakkundige uitvoering van de werken tot en met de oplevering van het gebouw.

Studie van gebouwtechnieken nodig? Enerdo ontzorgt je in het hele proces, met focus op duurzaamheid en comfort.