KEURING & METING

BLOWERDOORMETING

blowerdoormeting:

Ook voor bestaande gebouwen

Bij Enerdo hebben we jarenlange ervaring met blowerdoormetingen in gebouwen van allerlei groottes. We beschikken dan ook over de nodige apparatuur, verschillende ventilatoren en alle knowhow om gebouwen van verschillende omvang in één keer op te meten. Tijdens jouw project ondersteunen we je graag als adviseur en gesprekspartner om luchtdicht te (ver)bouwen.

De blowerdoormeting helpt ons ongewenste luchtlekken opsporen die tot onnodig warmteverlies leiden. Ook als je de energieprestaties van je gebouw wilt verbeteren, kan je een blowerdoormeting laten uitvoeren door Enerdo.

Hoe voeren we onze blowerdoormeting uit?

Met een blowerdoor zetten we je gebouw onder een lichte onder- en overdruk. Dit gebeurt met behulp van een aangepaste ventilator (dit is de blowerdoor zelf). Tijdens de blowerdoormeting zorgen we ervoor dat alle ramen en buitendeuren gesloten zijn en de gecontroleerde ventilatie uitgeschakeld is. Zodra alle voorbereidingen getroffen zijn, blaast de blowerdoor lucht in je gebouw of zuigt hij die eruit. Onze energiespecialist voert vervolgens een aantal metingen uit om de luchtdichtheid te bepalen. Na de test krijgt je een attest en een verslag met de resultaten en eventuele opmerkingen.

bereid je voor op een blowerdoormeting

3 voordelen van de blowerdoormeting

De blowertest is zeer interessant wanneer je een duurzaam gebouw wilt realiseren. De belangrijkste voordelen van de meting sommen we hier voor je op.  

1. EPB optimaliseren

Een blowerdoortest maakt het mogelijk om je officiële E-peil met een aantal punten te laten zakken. En hoe lager je EPB, hoe beter.

2. Gezonde lucht behouden

Een luchtdichtheidstest is niet alleen dé manier om het energieverbruik van een gebouw te optimaliseren, maar zorgt er ook voor dat je ventilatiesysteem optimaal werkt. Dankzij de blowerdoor kan je met andere woorden rekenen op een behoorlijke besparing én een betere binnenluchtkwaliteit.

3. Luchtlekken snel detecteren

De resultaten van de blowerdoormeting helpen ons luchtlekken detecteren én herstellen. Misschien moeten de ramen van je gebouw beter afgekit worden? Of plaats je best tochtstrips? Kleine ingrepen als deze maken je gebouw meteen energiezuiniger (het E-peil daalt) en verhelpen ongemakken zoals tocht, geur- of geluidshinder en uitdroging van de binnenlucht.

Wanneer voeren we de blowerdoormeting uit?

Het moment van de meting is heel belangrijk. Om een zo goed mogelijke score te behalen, dient je gebouw dan ook volledig afgewerkt te zijn.

  • Alle ramen zijn volledig afgewerkt en bijgesteld.
  • Raamdorpels zijn geplaatst.
  • Schachten naar de kelder werden volledig dichtgemaakt.
  • Kitwerken zijn uitgevoerd: aan ramen, afdichtingen van de schacht, …
  • De aansluitingen van poorten zijn goed opgespannen.

Met de ingrepen om je luchtdichtheid te verbeteren hoef je natuurlijk niet tot het laatste moment te wachten. Wil je tijdens de (verbouwings)werken al wat tips? Onze experten staan klaar om jou te adviseren.

Ook in bestaande gebouwen helpt de blowerdoormeting je om duurzame keuzes te maken.