DUURZAAM BOUWEN

LCA

INZICHT IN DE MILIEU-IMPACT VAN JE GEBOUW​

dankzij de LCA-studie

Enerdo wil een stap verder gaan om de klimaatopwarming tegen te gaan en de transitie te maken naar een circulaire economie.

Europa heeft als doelstelling om de CO2-uitstoot met 55% te reduceren tegen 2030. En daar kunnen we in de bouwsector ons steentje in bijdragen. 

Voor maar liefst 39% van de globale CO2-uitstoot is de bouwsector namelijk verantwoordelijk, waarvan:

  • 28% van operationele uitstoot
  • 11% van materialen

50% van de wereldwijde delving van ruwe materialen is voor constructiedoeleinden. De operationele uitstoot verlagen we al lange tijd door energiezuinige technieken te ontwerpen. Naarmate we meer en meer energiezuinige technieken gaan gebruiken wordt de CO2-uitstoot van de materialen en de constructie (embodied carbon) van grotere impact op de totale levenscyclus van het gebouw. De volgende stap is ook naar de materialen en de constructie(methodes) te kijken. Daarom kan je voortaan ook bij ons terecht voor LCA-studies.

inzicht in de milieu-impact

Met een LCA-studie krijg je inzicht in de milieu-impact van een gebouw. De milieueffecten voor het ontginnen van materialen, het produceren, transporteren, installeren, onderhoud, gebruik van gebouw, en het verwijderen van de bouwmaterialen bij einde van de levensduur, worden berekend en geanalyseerd.

Hoe vroeger in het traject de LCA studie kan gebeuren, hoe groter de impact op de CO2-reductie en hoe lager de kostprijs op het bouwproject.

hoe brengen we deze impact in kaart

Om de LCA studie uit te voeren maken we gebruik van TOTEM en OneclickLCA software. We maken een rapport op met resultaten voor verschillende scenario’s en analyseren de data die uit de LCA-software komt voor jou.

We kunnen een studie maken waarbij we het Global Warming Potential (GWP) berekenen, of we kunnen nog verder gaan en alle milieu-impact categorieën berekenen, zoals bv verzuring van bodem en water, uitputting van minerale en fossiele grondstoffen, of zelfs het effect op menselijke gezondheid en biodiversiteit.

Stap 1: prestudie

Stap 2: studie bij aanbesteding

Stap 3: as-built studie voor duurzaamheidrapporteringen

Wij hebben lca-experten in huis. zij bespreken graag met jou de mogelijkheden