ENERGIE

VENTILATIEVERSLAGGEVING

ventilatieverslag

bij energetische renovatie

Voldoende ventilatie is in elk gebouw broodnodig om ernstige vochtproblemen te voorkomen en een gezond binnenklimaat te creëren. Bepaalde minimale ventilatievoorzieningen zijn al verplicht. Maar om een goed werkend ventilatiesysteem in elkaar te zetten, ga je best een stapje verder. Wij ondersteunen je als ventilatieverslaggever bij alle keuzes op het vlak van ventilatie en zorgen voor een uitgebreid ventilatieverslag.

Verplicht ventilatieverslag

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 geldt voor alle (ver)bouwers de wettelijke verplichting om een ventilatieverslaggever aan te stellen. Deze regel geldt voor alle ingrijpende energetische renovaties. Enerdo helpt jou hiermee vanaf het ontwerp, over de inmeting van het systeem, tot het correcte ventilatieverslag

Hoe verloopt de ventilatieverslaggeving?

Kort gezegd ontzorgen wij je doorheen het hele proces van het ventilatieverslag. Dankzij onze jarenlange ervaring als ventilatieverslaggever kan je rekenen op een vlotte en kwalitatieve service.

Wat doet Enerdo voor jou?

  • Ventilatievoorontwerp opstellen voor de start van de werkzaamheden.
  • Begeleiden in de keuze van het ventilatiesysteem (A,B,C of D).
  • Ruimtelijke impact op de woning aangeven (bv. plaatsing van de kanalen of unit).
  • Opgemaakt ventilatievoorontwerp in de startverklaring rapporteren.
  • Ventilatieprestatieverslag opstellen na uitvoering van de werken.
  • Kwaliteitscontrole van het ventilatiesysteem uitvoeren.
  • De behaalde prestaties van het ventilatiesysteem uit het ventilatieprestatieverslag in de EPB-aangifte rapporteren.

Laat het ventilatieverslag van je gebouw over aan de experten van Enerdo.