SLOOP & ASBEST

Asbestinventaris

Asbestinventaris: verplicht om

gezondheidsrisico's te beperken

Een asbestinventaris is een document dat alle asbesthoudende materialen in een gebouw beschrijft. Een expert komt ter plaatse om de inventaris op te stellen. In Vlaanderen moet iedereen die zijn woning verkoopt al vanaf 2022 een inventaris kunnen voorleggen, en vanaf 2032 is een asbestattest of asbestinventaris verplicht voor iedereen met een woning die vóór 2001 gebouwd werd.

Ga je binnenkort je woning verkopen? Of plan je verbouwingswerken uit te voeren? Dan is het een goed idee om alvast zo’n attest op te laten maken. Doe hiervoor beroep op onze jarenlange ervaring in asbestinventarisering.

Vanaf wanneer is een asbestinventaris verplicht?

In het Vlaams Parlement werd het ontwerp van decreet gestemd waarin ook het actieplan asbestafbouw van de Vlaamse regering opgenomen is. Dit actieplan moet Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig maken en omvat onder andere de verplichte asbestinventaris.

Concreet betekent dit dat alle woningen van het bouwjaar 2000 of eerder tegen 1 januari 2032 een asbestinventaris nodig hebben. Dit attest staat trouwens naast het EPC-attest, het bodemattest en het attest elektrische installatie.

Dat een asbestinventaris verplicht wordt, is een goede zaak. Er zit namelijk nog heel wat asbest in woningen van vóór 2001. Een onmiddellijk gezondheidsrisico levert dat niet op, maar we moeten wel erg alert zijn met versleten asbesttoepassingen.

Hoe gevaarlijk is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor natuurlijke silicamineralen die uit microscopisch kleine, naaldachtige vezels of vezelbundels bestaan. Deze splitsen telkens in fijnere vezels. Het inademen van die vezels is erg gevaarlijk en kan leiden tot asbestziektes (zoals mesothelioom) en verschillende vormen van kanker, waaronder longkanker.

De bekendste toepassingen waarin asbest terug te vinden is, zijn asbestcementleien en golfplaten. Wanneer deze materialen verslijten, laten ze snel de asbestvezels los. In Vlaanderen is de kans op gezondheidsproblemen door asbest vandaag heel groot. Alleen al in gebouwen en infrastructuur van vóór 2001 zit naar schatting nog ruim 2,3 miljoen ton aan asbesthoudende toepassingen. Daarbovenop bevindt zich ongeveer 40.000 km aan asbesthoudende nutsleidingen in de Vlaamse ondergrond.

Hoe veilig asbest verwijderen?

Op www.limburg.net/asbest vind je informatie over hoe je veilig van je asbest af kan geraken.

Binnenkort is een asbestinventaris verplicht. Schakel onze experten in om jouw asbestattest correct op te stellen.