ENERGIE

HAALBAARHEIDSSTUDIE EN AUDIT

de haalbaarheidsstudie:

ideale tool om duurzame scenario's te becijferen

Met een duurzaam bouwproject bouw je mee aan de weg richting een fossielvrije toekomst. Terwijl men voor gebouwen vandaag nog vaak naar vertrouwde oplossingen grijpt, bieden duurzame alternatieven grote voordelen op het vlak van onder meer CO2-uitstoot. Een haalbaarheidsstudie maakt het mogelijk om vanuit de vele bestaande systemen verschillende scenario’s uit te werken. En dit zowel bij nieuwbouw (hier zit de haalbaarheidsstudie meestal vervat in de studie gebouwtechnieken) als renovatie.

In een haalbaarheidsstudie analyseren we of we bepaalde oplossingen op technisch vlak kunnen realiseren binnen de gegeven randvoorwaarden. Daarnaast berekenen we de financiële haalbaarheid van elk scenario. Om onaangename verrassingen in de toekomst te vermijden, bekijken we deze altijd over de totale levensduur van een gebouw.

Grote verschillen met de klassieke haalbaarheidsstudie

Doorgaans brengt een haalbaarheidsstudie enkel de energiekost in rekening. In onze studie analyseren we onder meer verschillende kosten en baten.

Kosten:
– Initiële investeringskost
– Verbruikskosten
– Jaarlijkse onderhoudskost (en de daaraan verbonden personeelskosten)
– …

Mogelijke inkomsten: 
– Opbrengsten van groenestroomcertificaten
– Winsten door de verkoop van het overschot aan zelf opgewekte energie
– …

Ook de invloed van andere factoren brengen we in kaart aan de hand van de haalbaarheidsstudie. Welk effect hebben subsidies, belastingen of btw op het totaalplaatje? Kunnen buurtbewoners of andere stakeholders eventueel participeren in het energieproject? Bovendien geven we voor elk scenario de terugverdientijd en de interne rendabiliteit (investering versus energiebesparing) op een transparante manier mee.

Duurzame scenario’s tot in het kleinste detail

Natuurlijk besteden we bij Enerdo graag aandacht aan de duurzaamheid van je bouwproject. Zo berekenen we voor alle mogelijke scenario’s zowel het energieverbruik als de CO2-uitstoot over de volledige levensduur van de gebruikte installaties. Ook met de milieukost (en de financiële kost) bij de verwijdering en verwerking van de installaties aan het einde van de levensduur houden we rekening.

Wil je een haalbaarheidsstudie die ook alle mogelijke duurzame scenario’s in kaart brengt? Onze experten tekenen voor jou een gedetailleerd plaatje uit.