Project in de kijker! Re-Core Hasselt

Project in de kijker! Re-Core Hasselt

Kunnen we verder gaan dan enkel duurzame gebouwen realiseren? 
En of!

Daarom zijn we blij dat wij als studiebureau betrokken zijn bij de herbestemming van de Recor site in Hasselt. 
Want Recor is een project waar de visie veel breder gaat. 
De nieuwe naam luidt niet voor niets RE-CORE. Het staat voor terugkeren naar de kern, verbinden met de kerndoelstellingen, het bestaansrecht van een gebouw 

Door bedrijven te verbinden met elkaar, met het klimaat, bouwen we hier samen een bedrijvencampus waar duurzaamheid geademd wordt.

Inmiddels hebben we zowel de studie voor het hoofdgebouw A1 als de studie van het KMO gebouw met kantoren C4/C5 afgerond.

We hebben een KWO-installatie (Koude-Warmte Opslag) geïmplementeerd, gecombineerd met een neutraal netwerk dat over de hele site loopt. Elk gebouw heeft zijn eigen warmtepomp, waardoor we een efficiënte en duurzame warmtevoorziening kunnen realiseren. 

Bij het bestuderen van de site hebben we niet alleen rekening gehouden met onze eigen installaties, maar ook met andere duurzame energiebronnen. Zo hebben we bijvoorbeeld de nabijgelegen windmolen geïntegreerd in onze analyse. En hebben we gekeken naar de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen en batterijopslag toe te passen, om zo een maximale energieopwekking en -opslag te realiseren. 

Voor dit project hebben we ook een levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd. Dit houdt in dat we de impact van het project op het milieu gedurende de hele levensduur hebben beoordeeld.

 

Ook bij het slopen van het gebouw zijn we een stapje verder gegaan. We hebben veel aandacht besteed aan het zorgvuldig opvolgen van het sloopproces, met als doel zoveel mogelijk materialen te kunnen recupereren en hergebruiken. 

Na de oplevering van de gebouwen zullen we de energiestromen van elk gebouw nauwlettend monitoren. Op die manier kunnen we de efficiëntie van de technische installaties in de gaten houden en indien nodig verdere optimalisaties doorvoeren. Om zo te streven naar een continue verbetering van de energieprestaties van het project, en bij te dragen aan een duurzame toekomst. 

Meer weten over hoe bim een meerwaarde kan zijn voor jouw project?