VEILIGHEID

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

veiligheidscoördinatie van energo

zorgt voor vlekkeloze projecten

Enerdo verzorgt de veiligheidscoördinatie van je project vanaf de start tot de oplevering. Onze veiligheidscoördinator is op de hoogte van de planning en de kritieke fases in het bouwproject en zal op je werf aanwezig zijn in functie van deze fases om actief bij te sturen waar nodig.

Bij Enerdo zijn we helemaal te vinden voor een pragmatische aanpak. Onze focus ligt op de veiligheidscoördinatie van de opeenvolgende of gelijktijdige activiteiten van aannemers. Acties van de ene aannemer zouden namelijk een gevaar kunnen vormen voor de volgende aannemer. De veiligheid en gezondheid van de arbeiders op de werf staan voor ons centraal, net zoals de interactie met de omgeving. Via ons online platform Mijn Enerdo krijgt elke betrokken partij alle nodige informatie.

Hoe verloopt de veiligheidscoördinatie van Enerdo?

Zowel voor de ontwerpfase als de uitvoerings- en opleveringsfase heb je een veiligheidscoördinator nodig. Uiteraard mag dezelfde persoon de veiligheidscoördinatie in al deze fasen uitvoeren.

ONTWERP

Tijdens de ontwerpfase checkt de veiligheidscoördinator de plannen van de architect of de verantwoordelijke aannemer:

  • risicovolle elementen in het plan detecteren
  • veiligheids- en gezondheidsplan met preventiemaatregelen opstellen

UITVOERING

Tijdens de uitvoeringsfase zorgt onze veiligheidscoördinatie ervoor dat je bouwproject zo veilig mogelijk tot stand komt:

  • veiligheid van de activiteiten van de verschillende aannemers coördineren
  • het supplementaire risico dat ontstaat door de interactie tussen verschillende partijen minimaliseren

Wij kiezen voor een hands-onaanpak in functie van de kritieke fases. Onze bezoekfrequentie passen we aan op basis van het aantal aanwezige aannemers en de mogelijke risico’s.

OPLEVERING

Na de bouwwerken bezorgt onze veiligheidscoördinator je een zogenaamd postinterventiedossier. Dat document bevat alle elementen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van wie later eventueel werkzaamheden uitvoert aan het gebouw (bv. onderhoud, herstellingen, verbouwingen, sloopwerk, …). Het dossier bevat onder andere bouwplannen, de plaats van de nutsleidingen en gebruikte materialen.

Met veiligheidscoördinatie door Enerdo verloopt je project vlekkeloos, van start tot oplevering.