KEURING & METING

BLOWERDOORTEST

BLOWERDOOR VOOR GROTE GEBOUWEN:

een duurzame keuze

Bij Enerdo hebben we jarenlange ervaring met blowerdoormetingen in grote gebouwen. We beschikken dan ook over de nodige apparatuur, verschillende ventilatoren en alle knowhow om gebouwen van verschillende omvang in één keer op te meten. Tijdens jouw project ondersteunen we je graag als adviseur en gesprekspartner om luchtdicht te bouwen (bv. in verband met de ventilatie van liftschachten).

De blowerdoortest helpt ons ongewenste luchtlekken opsporen die tot onnodig warmteverlies leiden. Wil je de EPB-berekening correcter laten verlopen én het E-peil van het gebouw (mogelijks) verlagen? Dan kan je een blowerdoormeting laten uitvoeren door Enerdo.

Hoe voeren we onze meting met blowerdoor uit?

Met een blowerdoor zetten we je gebouw onder een lichte onder- en overdruk. Dit gebeurt met behulp van een aangepaste ventilator (dit is de blowerdoor zelf). Tijdens de test zorgen we ervoor dat alle ramen en buitendeuren gesloten zijn en de gecontroleerde ventilatie uitgeschakeld is. Zodra alle voorbereidingen getroffen zijn, blaast de blowerdoor lucht in je gebouw of zuigt hij die eruit. Onze energiespecialist voert vervolgens een aantal metingen uit om de luchtdichtheid te bepalen. Na de test krijgt je een attest en een verslag met de resultaten en eventuele opmerkingen.

Bereid je voor op een blowerdoortest

3 voordelen van de blowerdoortest

De blowertest is zeer interessant wanneer je een duurzaam gebouw wilt realiseren. De belangrijkste voordelen van de test sommen we hier voor je op.  

1. EPB optimaliseren
Een blowerdoortest maakt het mogelijk om je officiële E-peil met een aantal punten te laten zakken. En hoe lager je EPB, hoe beter.

2. Gezonde lucht behouden
Een luchtdichtheidstest is niet alleen dé manier om het energieverbruik van een gebouw te optimaliseren, maar zorgt er ook voor dat je ventilatiesysteem optimaal werkt. Dankzij de blowerdoor kan je met andere woorden rekenen op een behoorlijke besparing én een betere binnenluchtkwaliteit.

3. Luchtlekken snel detecteren
De resultaten van de blowerdoortest helpen ons luchtlekken detecteren zodat jij ze kan herstellen. Misschien moeten de ramen van je gebouw beter afgekit worden? Of plaats je best tochtstrips? Kleine ingrepen als deze maken je gebouw meteen energiezuiniger (het E-peil daalt) en verhelpen ongemakken zoals tocht, geur- of geluidshinder en uitdroging van de binnenlucht.

Wanneer voeren we de blowerdoortest uit?

Het moment van de meting is heel belangrijk. Om een zo goed mogelijke score te behalen, dient je gebouw dan ook volledig afgewerkt te zijn.

  • Alle ramen zijn volledig afgewerkt en bijgesteld.
  • Raamdorpels zijn geplaatst.
  • Schachten naar de kelder werden volledig dichtgemaakt.
  • Kitwerken zijn uitgevoerd: aan ramen, afdichtingen van de schacht, …
  • De aansluitingen van poorten zijn goed opgespannen.

Met de ingrepen om je luchtdichtheid te verbeteren hoef je natuurlijk niet tot het laatste moment te wachten. Wil je tijdens de werken al wat tips? Onze experten staan klaar om jou te adviseren.

Ook in grote gebouwen helpt de blowerdoor je om duurzame keuzes te maken.