SLOOP & ASBEST

SLOOPOPVOLGINGSPLAN

sloopopvolgingsplan met advies

voor duurzaam hergebruik

Enerdo maakt graag jouw gedetailleerd sloopopvolgingsplan op bij de gedeeltelijke of volledige sloop, ontmanteling en/of renovatie van je gebouwen en constructies, infrastructuur of wegen. Bovendien geven we je daarbij het nodige advies over de verwerking en het hergebruik van de verwijderde materialen. In sommige gevallen is het sloopopvolgingsplan verplicht. Je kan ook kiezen voor een vrijwillige sloopopvolging door sloopbeheerorganisatie Tracimat.

Kies je voor deze verdere sloopopvolging? Ook dan kan je bij Enerdo terecht. Wij zijn namelijk geregistreerd bij Tracimat. Na het verwijderen van de gevaarlijke materialen en voor de volledige sloop van je constructie doen wij een extra controle om zeker te zijn dat alle gevaarlijke materialen correct verwijderd zijn. Als Tracimat het rapport dat wij na dit bezoek opstellen goedkeurt, leveren zij een verwerkingsvergunning af waardoor je je puin beterkoop kan laten breken en sneller kan laten verwerken.

Het gebruik van het sloopopvolgingsplan maakt zuivere afvalstromen mogelijk. Je werkt op deze manier mee aan het versterken van een circulaire economie, omdat gevaarlijke stoffen voorafgaand aan de sloop uit het gebouw verwijderd worden en de herbruikbare en/of recycleerbare materialen vrij zijn van gevaarlijke stoffen.

Ga je slopen en heropbouwen? Dan heb je misschien recht op een verlaagd BTW-tarief of een premie: www.vlaanderen.be/sloop-en-heropbouwpremie

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

In bepaalde gevallen ben je verplicht om een sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) aan je omgevingsvergunning toe te voegen wanneer je een volledige of gedeeltelijke sloop plant. Als geregistreerd deskundige maken wij dit sloopopvolgingsplan voor jou op.

Vlaamse milieuwetgeving in verband met sloop

Plan je een volledige of gedeeltelijke sloop in het kader van een van onderstaande situaties?

  • infrastructuurwerk (> 250 m³);
  • residentieel gebouw (> 5.000 m³);
  • niet-residentieel gebouw (> 1.000 m³)

Dan moet je een sloopopvolgingsplan toevoegen aan de aanvraag voor je omgevingsvergunning. Dat sloopopvolgingsplan bevat:

  • een destructieve asbestinventaris
  • een inventaris van de gevaarlijke afvalstoffen
  • een inventaris van alle andere afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop
  • alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop- en afbraakwerken

Dit plan moet voor de sloop aan de uitvoerder van de werken en de veiligheidscoördinator bezorgd worden, zodat de afbraak op een duurzame en veilige manier kan gebeuren.

Waarom kiezen voor sloopopvolging?

Je kan er daarnaast ook vrij voor kiezen je sloopopvolgingsplan in te dienen bij sloopbeheersorganisatie Tracimat.

Terwijl het sloopopvolgingsplan in bovenstaande gevallen verplicht is, ben je vrij in de keuze voor sloopopvolging.
Het voordeel van sloopopvolging is dat je een lager tarief betaalt bij het laten breken van je puin én dat je puin sneller verwerkt wordt.

Om van deze voordelen te genieten mag alleen een door Tracimat geregistreerd deskundige zoals Enerdo je sloopopvolgingsplan opmaken. Eens je sloopopvolgingsplan conform verklaard wordt, geniet je van de (kosten)efficiënte aanpak van je project.

Wil jij een sloopopvolgingsplan dat rekening houdt met duurzaam hergebruik?