KEURING & METING

COMFORTMETING

comfortprobleem in je gebouw?

enerdo brengt het objectief in kaart

Wil je achterhalen of je gebouw comfortabel is, of wat de oorzaken zijn van een eventueel comfortprobleem? Dan biedt een comfortmeting van Enerdo de oplossing. Enerdo beschikt over de nodige apparatuur om te meten hoe comfortabel specifieke plaatsen in een gebouw of ruimte aanvoelen. Mogelijke klachten die we nagaan: te warm, te koud, tocht, variaties in temperatuur, warmtestraling, …

Het onderzoek naar een comfortprobleem in je gebouw is eigenlijk een PMV/PPD-meting. Deze berekent de behaaglijkheid (PMV = Predicted Mean Vote) en de relatieve onbehaaglijkheid (PPD = Predicted Percentage Dissatisfied). Je komt dus op een objectieve manier te weten hoeveel procent van de mensen het klimaat in een bepaalde ruimte als comfortabel ervaart.

Hoe werkt de comfortmeting?

Enerdo voert een comfortmeting uit op maat van het mogelijk comfortprobleem in je gebouw. We bekijken in welke ruimtes we kunnen meten en welke resultaten een bijkomend nut kunnen opleveren. Na de meting stellen we een duidelijk verslag op dat als bewijs van goed (of slecht) comfort kan dienen. Op basis van het verslag adviseren we je indien nodig ook over comfortverhogende maatregelen.

Elke comfortmeting gebeurt volgens de ISO7730-norm en berekent resultaten aan de hand van verschillende parameters:

  • droge temperatuur
  • stralingswarmte
  • luchtsnelheid
  • relatieve vochtigheid
  • kledij
  • activiteit in de ruimte

Het is ook mogelijk om het CO2-gehalte te meten om bijvoorbeeld problemen op te sporen met betrekking tot een slechte ventilatie van de ruimte.

Welke resultaten geeft een meting van comfortproblemen?

De PMV (Predicted Mean Vote) wordt uitgedrukt in een schaal van -3 tot +3:

  • score van 0: neutraal comfort
  • score van -3: zeer koud gevoel
  • score van +3: zeer warm gevoel
  • score tussen -0.5 en +0.5: algemeen als ‘comfortabel’ aanvaard volgens de NBN- en ISO7730-norm

Toch mag je een comfortmeting niet té absoluut interpreteren. Bij een score tussen -0.5 en +0.5 ervaart nog steeds 10% een comfortprobleem in het gebouw. 

Heb je te maken met een comfortprobleem in je gebouw? Een comfortmeting van Enerdo geeft je een objectief antwoord op die vraag.