ENERGIE

VENTILATIEVERSLAGGEVING

schakel enerdo in

als ventilatieverslaggever

Voldoende ventilatie is in elke woning broodnodig voor een aangenaam leefcomfort. Het voorkomt ernstige vochtproblemen en creëert bovenal een gezond binnenklimaat. Bepaalde minimale ventilatievoorzieningen zijn al verplicht. Maar om een goed werkend ventilatiesysteem in elkaar te zetten, ga je best een stapje verder. Wij ondersteunen je als ventilatieverslaggever bij alle keuzes op het vlak van ventilatie en nemen je de ventilatieverslaggeving volledig uit handen.

Ventilatieverslaggever voor verplichte verslaggeving

Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2016 geldt voor alle bouwers de wettelijke verplichting om een ventilatieverslaggever aan te stellen. Deze regel geldt voor alle wooneenheden en appartementen en ingrijpende energetische renovaties. Enerdo helpt jou hiermee vanaf het ontwerp, over de inmeting van het systeem, tot de correcte ventilatieverslaggeving.

Hoe gaat een ventilatieverslaggever aan het werk?

Kort gezegd ontzorgen wij je doorheen het hele proces van de ventilatieverslaggeving. Dankzij onze jarenlange ervaring als ventilatieverslaggever kan je rekenen op een vlotte en kwalitatieve service.

Wat doen wij voor jou?

  • Ventilatievoorontwerp opstellen voor de start van de werkzaamheden.
  • Begeleiden in de keuze van het ventilatiesysteem (A,B,C of D).
  • Ruimtelijke impact op de woning aangeven (bv. plaatsing van de kanalen of unit).
  • Opgemaakt ventilatievoorontwerp in de startverklaring rapporteren.
  • Ventilatieprestatieverslag opstellen na uitvoering van de werken.
  • Kwaliteitscontrole van het ventilatiesysteem uitvoeren.
  • De behaalde prestaties van het ventilatiesysteem uit het ventilatieprestatieverslag in de EPB-aangifte rapporteren.

Zoek je een ervaren ventilatieverslaggever om je verslaggeving keurig in orde te brengen?