SLOOP & ASBEST

SLOOPVOLGINGSPLAN

sloopopvolgingsplan:

verplicht in bepaalde gevallen

Enerdo maakt graag jouw gedetailleerd sloopopvolgingsplan op bij de gedeeltelijke of volledige sloop, ontmanteling en/of renovatie van je gebouwen, constructies of infrastructuur. Bovendien geven we je daarbij het nodige advies over de duurzame verwerking en het hergebruik van de verwijderde materialen.

Kies je voor een verdere sloopopvolging door sloopbeheerorganisatie Tracimat? Ook dan kan je bij Enerdo terecht. Wij zijn namelijk geregistreerd bij deze organisatie.

Sinds 1 juli 2022 is de volledige traceerbaarheidsprocedure verplicht voor sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken die onder het toepassingsgebied van Vlarema art. 4.3.3 § 1. vallen én waarvoor de omgevingsvergunningsaanvraag ingediend werd na 30/06/2022. Dit geldt o.a. voor:

  • Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1000 m³ (*);
  • In hoofdzaak residentiële gebouwen (> 2/3) met een bouwvolume van meer dan 5000 m³ (*) (m.u.v. eengezinswoningen);
  • Infrastructuurwerken en onderhoudswerken aan infrastructuur met een puinvolume van meer dan 250 m³.

(*) Inclusief ondergrondse ruimtes bijv. (kruip)kelders.

Wanneer is een sloopopvolgingsplan verplicht?

In bepaalde gevallen ben je verplicht om een sloopopvolgingsplan (vroeger: sloopinventaris) aan je omgevingsvergunning toe te voegen wanneer je een volledige of gedeeltelijke sloop plant. Als geregistreerd deskundige maken wij dit sloopopvolgingsplan – verplicht of niet – voor jou op.

Wanneer is het sloopopvolgingsplan verplicht? Dit schema maakt je wegwijs: https://www.tracimat.be/editor/files/2022/10/Verplichting_traceerbaarheidsprocedure_sloopopvolging.pdf
Uiteraard staan onze medewerkers ook klaar om  je de nodige info te geven!

Vlaamse milieuwetgeving in verband met sloop

Plan je een volledige of gedeeltelijke sloop in het kader van een van onderstaande situaties?

  • infrastructuurwerk (> 250 m³);
  • residentieel gebouw (> 5.000 m³);
  • niet-residentieel gebouw (> 1.000 m³)

Dan moet je een sloopopvolgingsplan toevoegen aan de aanvraag voor je omgevingsvergunning.
Dat sloopopvolgingsplan bevat:

  • een destructieve asbestinventaris
  • een inventaris van de gevaarlijke afvalstoffen
  • een inventaris van alle andere afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de sloop
  • alle aandachtspunten en technische details rond de aanpak van selectieve sloop- en afbraakwerken

Sloopopvolgingsplan verplicht voor jouw project? Enerdo stelt een plan op dat rekening houdt met duurzaam hergebruik.