VEILIGHEID

VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE

is een veiligheidscoördinator verplicht?

en waarom heb je er een nodig?

Veiligheid en gezondheid op de werf zijn erg belangrijk. Daarom geeft een erkende en ervaren veiligheidscoördinator van Enerdo je de zekerheid dat je aan al je veiligheidsverplichtingen voldoet. We gaan bovendien nog een stapje verder: via Mijn Enerdo krijgen al je aannemers de documentatie die ze nodig hebben.

Voor alle (ver)bouwwerken, klein en groot, die door meer dan één aannemer uitgevoerd worden, is een veiligheidscoördinator verplicht. Zowel wanneer de verschillende aannemers gelijktijdig bezig zijn, als wanneer ze achtereenvolgens werken uitvoeren. En dit ongeacht de aard, omvang, oppervlakte, risicograad of de kostprijs van de bouwwerken.

Wat doet een veiligheidscoördinator?

De veiligheidscoördinator (verplicht of niet) staat je bij van voor de start van de werken tot bij de oplevering. Je hebt voor zowel de ontwerpfase als de uitvoerings- en opleveringsfase een veiligheidscoördinator nodig. Uiteraard mag dezelfde persoon de veiligheidscoördinatie in al deze fasen uitvoeren.

ONTWERP

Tijdens de ontwerpfase checkt de veiligheidscoördinator de plannen van de architect of de verantwoordelijke aannemer:

  • risicovolle elementen in het plan detecteren
  • veiligheids- en gezondheidsplan met preventiemaatregelen opstellen

UITVOERING

Tijdens de uitvoeringsfase staat de veiligheidscoördinator je bij om je bouwproject zo veilig mogelijk tot stand te laten komen:

  • veiligheid van de activiteiten van de verschillende aannemers coördineren
  • het supplementaire risico dat ontstaat door de interactie tussen verschillende partijen minimaliseren

Zodra we van jou een seintje ontvangen dat je werken gestart zijn, plannen we de vooraf afgesproken werfbezoeken in. Na elk bezoek maakt de veiligheidscoördinator een veiligheidsverslag op met vaststellingen en advies.

OPLEVERING

Na de bouwwerken bezorgt de veiligheidscoördinator je een zogenaamd postinterventiedossier. Dit bevat alle elementen die betrekking hebben op de veiligheid en gezondheid van wie later eventueel werkzaamheden uitvoert aan het gebouw (bv. onderhoud, herstellingen, verbouwingen, sloopwerk, …). Het PID is verplicht voor elke woning of appartement gebouwd met een bouwvergunning afgeleverd na 1 mei 2001.

 

 

Enerdo zorgt voor veiligheidscoördinatie op maat, zodat jouw bouwproject zo veilig en professioneel mogelijk verloopt.