SPECIALE TECHNIEKEN

BIM

BIM (Building Information Modelling) als standaard werkmethode

Voor nog duurzamere ontwerpen

Om van elk gebouw een energiepositief gebouw te maken, gebruikt Enerdo standaard BIM (Building Information Modelling) voor het uitwerken van jouw gebouwtechnieken.

De beslissing om sterk in te zetten op digitalisering en samenwerking en hiervoor een speciale BIM-afdeling op te richten, ligt helemaal in lijn met de duurzaamheidsvisie van Enerdo. We zijn ervan overtuigd dat de gebouwde omgeving een meerwaarde is bij het bevorderen van een duurzame toekomst.

Ons team is op de hoogte van de nieuwste BIM-ontwikkelingen en is jouw partner om vanaf de start van het bouwproces mee op zoek te gaan naar de beste oplossingen voor je project.

Meerwaarde van BIM

De integratie van BIM zorgt ervoor dat we effectievere en efficiëntere ontwerpen kunnen maken die bijdragen aan het behalen van onze doelstellingen, namelijk gebouwen met een verlaagde ecologische voetafdruk en gezonde, comfortabele leefomgevingen. En dit dankzij:

  • Het optimaliseren van energie-efficiëntie
  • Het besparen van materiaal
  • Het bevorderen van circulair bouwen

Door al voor de start van het bouwproces de gebouwtechnieken in BIM te ontwerpen kunnen we eventuele conflicten tussen verschillende technische systemen detecteren en voorkomen. Dit draagt bij tot minder problemen tijdens de realisatie van het project.

Hoe gaan we te werk?

BIM maakt altijd deel uit van onze studies van je gebouwtechnieken. Als studiebureau zorgen wij voor het opmaken van het installatiemodel dat nadien geïntegreerd wordt in het algemene gebouwmodel. Door de integratie van het installatiemodel, dat bestaat uit alle technische componenten zoals HVAC, sanitair, elektrotechniek, kunnen we al voor de start van het bouwproces eventuele conflicten detecteren en voorkomen. Dit resulteert in een efficiëntere realisatie van het bouwproject met minder bouwfouten en correcties.

Wat kan je van ons verwachten wanneer we je BIM-model ontwerpen?

  1. Projectplanning en – voorbereiding
  2. Gegevensverzameling en creatie van het 3D-model van het gebouw
  3. Samenwerking en coördinatie tussen verschillende teams
  4. Analyse van het BIM-model en eventuele optimalisatie van de technische systemen
  5. Documenten van alle relevante informatie en specificaties
  6. Samenwerking met de verschillende partijen tijdens de bouwfase, met het BIM-model als referentie

Dankzij BIM bieden we je op maat gemaakte oplossingen die perfect aansluiten bij de specifieke behoeften van je project.