ENERGIE

DYNAMISCHE SIMULATIE

dynamische gebouwsimulatie

om energiehuishouding uit te pluizen

Een dynamische gebouwsimulatie is de enige manier om een gebouw in realtime te simuleren en het gedrag van een gebouw correct in te schatten. Een statische berekening van de warmte- en koudevraag geeft een minder correcte inschatting, omdat deze geen rekening houdt met onder meer zonnewinsten en de aanwezigheid van mensen in het gebouw.

In vergelijking met een dynamische gebouwsimulatie is een statische berekening vaak te veilig en te conservatief. Hetgeen uiteindelijk nadelig uitdraait voor jouw bouwproject, door een hogere bouwkost en een lager rendement van de installatie. Bij een dynamische simulatie test je op voorhand – virtueel – alle mogelijke situaties om uit te zoeken welke oplossing het best zal werken. Zo bespaar je jezelf dus een tijd- en geldrovend proces van ‘trial and error’.

Dynamische gebouwsimulatie: wanneer en hoe?

Al tijdens de ontwerpfase van je bouwproject kan je Enerdo inschakelen voor een dynamische gebouwsimulatie (of ‘energie-ontwerpstudie’) op maat. Onze geavanceerde software (DesignBuilder) simuleert het binnenklimaat van je gebouw en bootst na hoe je gebouw reageert op klimaatveranderingen (met verschillen tussen de seizoenen). De software houdt bovendien rekening met de technieken (HVAC) en de materialen die je in het gebouw wilt gebruiken.

Enkele voorbeelden van elementen die we meenemen in de simulatie:

 • Gebouwconstructie tot in het kleinste detail en per ruimte
 • Realistische klimaatdata gebaseerd op lokale gegevens
 • Natuurlijk zonlicht
 • Warmteoverdracht tussen verschillende elementen in het gebouw
 • Beschaduwingselementen in en rond het gebouw
 • Schematiseren van bezetting, HVAC, natuurlijke ventilatie, …
 • Interne warmtewinsten (door bijvoorbeeld verlichting, bezetting, …)

Nauwkeurige monitoring

Enerdo is pionier in het uitvoeren van dynamische gebouwsimulaties. Vanuit onze jarenlange ervaring blijven we onze technieken voor deze simulaties voortdurend verbeteren. Intussen beschikken we ook over monitoringsystemen die we aan onze simulatiesoftware koppelen. Dit maakt het voor ons mogelijk om de werking van jouw gebouw af te toetsen aan de simulatie. Op basis van die resultaten optimaliseren we onder meer de inregeling van de gebruikte installaties.

Welke resultaten levert een dynamische gebouwsimulatie op?

Dankzij een dynamische gebouwsimulatie krijg je nauwkeurige gegevens die het gedrag van je gebouw beschrijven, rekening houdend met de klimatologische omstandigheden van de omgeving, en dat over de verschillende seizoenen heen:

 • Comfort (PMV/PPD)
 • Weergave overschrijdingsuren temperatuur, comfort, vochtigheid, …
 • Overzicht interne lasten (personen, verlichting, computers, …)
 • Zonnewinsten en invloed beschaduwing
 • Dimensionering technische installaties
 • Daglichtoptimalisatie
 • Passieve koeling en natuurlijke ventilatie
 • BREEAM, resultaten voor module ENE1, HEA1 en HEA10
 • Weergave van het effectieve energieverbruik
 • Grafische weergaven van de invloed van verschillende maatregelen

Een dynamische gebouwsimulatie schat het gedrag van je gebouw veel nauwkeuriger in dan een statische simulatie.