ENERGIE

ENERGIESIMULATIE

energiesimulatie brengt

energiehuishouding in kaart

Een dynamische energiesimulatie is de enige manier om een gebouw in realtime te simuleren en het gedrag ervan correct in te schatten. Een statische berekening van de warmte- en koudevraag geeft namelijk een minder correcte inschatting. Deze laatste houdt geen rekening met onder meer zonnewinsten en de aanwezigheid van mensen in het gebouw.

In vergelijking met een dynamische energiesimulatie is een statische berekening veel te veilig en te conservatief. Dat kan uiteindelijk nadelig uitdraaien voor jouw bouwproject.

Dynamische energiesimulatie: wanneer en hoe?

Al tijdens de ontwerpfase van je bouwproject kan je Enerdo inschakelen voor een dynamische energiesimulatie (of ‘energie-ontwerpstudie’) op maat. Onze geavanceerde software (DesignBuilder) simuleert het binnenklimaat van je gebouw en bootst na hoe je gebouw reageert op klimaatveranderingen (met verschillen tussen de seizoenen). De software houdt bovendien rekening met de technieken (HVAC) en de materialen die je in je bestaand gebouw wilt gebruiken.

Enkele voorbeelden van elementen die we meenemen in de energiesimulatie:

 • Gebouwconstructie tot in het kleinste detail en per ruimte
 • Realistische klimaatdata gebaseerd op lokale gegevens
 • Natuurlijk zonlicht
 • Warmteoverdracht tussen verschillende elementen in het gebouw
 • Beschaduwingselementen in en rond het gebouw
 • Schematiseren van bezetting, HVAC, natuurlijke ventilatie, …
 • Interne warmtewinsten (door bijvoorbeeld verlichting, bezetting, …)

Nauwkeurige monitoring

Enerdo is pionier in het uitvoeren van dynamische energiesimulaties. En we blijven onze technieken voor deze simulaties voortdurend verbeteren. Intussen beschikken we bijvoorbeeld over monitoringsystemen die we aan onze simulatiesoftware koppelen. Dit maakt het mogelijk om de werking van jouw gebouw af te toetsen aan de simulatie. Op basis van die resultaten optimaliseren we onder meer de inregeling van de gebruikte installaties.

Welke resultaten levert een dynamische energiesimulatie op?

Dankzij een dynamische energiesimulatie krijg je nauwkeurige gegevens die het gedrag van je gebouw beschrijven. Dit rekening houdend met de klimatologische omstandigheden van de omgeving, en dat over de verschillende seizoenen heen:

 

 • Weergave overschrijdingsuren temperatuur, comfort, vochtigheid, …
 • Overzicht interne lasten (personen, verlichting, computers, …)
 • Zonnewinsten en invloed beschaduwing
 • Dimensionering technische installaties
 • Daglichtoptimalisatie
 • Passieve koeling en natuurlijke ventilatie
 • BREEAM, resultaten voor module ENE1, HEA1 en HEA10
 • Weergave van het effectieve energieverbruik
 • Grafische weergaven van de invloed van verschillende maatregelen

Een dynamische energiesimulatie schat het gedrag van je gebouw veel nauwkeuriger in dan een statische simulatie.