Speciale technieken

TECHNISCHE STUDIES

technische studies

op maat van jouw gebouw

Enerdo voert voor jou technische studies op maat uit. In onze studies ligt de focus op de duurzaamheid en het comfort van je gebouw(en). Vanuit onze ervaring en passie voor het vak maken we technische studies op rond centrale warmteopwekking, geothermie, stadsverwarming en hernieuwbare energie. Ook bij kleinere projecten begeleiden we je graag in het ontwerp hiervan.

Voor deze technische studies kan je bij ons terecht:

  • HVAC-ontwerp: bv. centrale warmteopwekking, geothermie, stadsverwarming, hernieuwbare energie
  • Elektriciteitsontwerp
  • Sanitair ontwerp: bv. regenwaterrecuperatie
  • Rioleringsontwerp: binnen- en buitenriolering
  • Energieontwerp
  • Brandveiligheidsontwerp
  • Beveiligingsontwerp

Hoe verloopt een technische studie van je gebouw?

We starten het proces met de opmaak van een haalbaarheidsstudie. Die helpt je op een objectieve manier kiezen tussen verschillende scenario’s. Dynamische gebouwsimulaties kunnen een belangrijk deel uitmaken van deze haalbaarheidsstudie. Hiermee simuleren we een gebouw in realtime en schatten we het gedrag van een gebouw correct in (hetgeen moeilijker gaat met een statische berekening).

Het verdere ontwerpproces bestaat uit 4 duidelijk afgelijnde fases: het ruimtereserveringsplan, het voorontwerp en het definitieve ontwerp. De projectingenieur staat in voor de opvolging en coördinatie van de technische studies. Binnen elke fase stellen we telkens de wederzijdse verwachtingen af. Pas wanneer de ene fase goedgekeurd is, gaan we verder naar de volgende.

Conceptfase (cf)

In deze fase overlegt Enerdo met jou, als opdrachtgever, wat de wensen zijn en bespreken we samen welke optie(s) in de verdere fasen van het ontwerpproces uitgewerkt zullen worden.

Ruimtereserveringsplan of Technisch Memorandum (TM)

In deze fase dimensioneren we onder meer schachten, technische lokalen, het hoofdtraject van de ventilatie, technische ruimtes en verlaagde plafonds.

Voorontwerp (VO)

We bepalen de vermogens en technische voorzieningen per ruimte in functie van de bestemming van de ruimte. De posities en tracés van de technische installaties worden afgestemd. Samen met jou en de architect bespreken we het voorontwerp. Functionaliteit, kwaliteit en impact op het milieu staan in elke studie centraal. Uiteraard houden we altijd rekening met jouw wensen en budget. In deze fase ontvang je ook de eerste prijsramin

Definitief ontwerp (DO)

In dit aanbestedingsdossier maken we aan de hand van de voorgaande fases gedetailleerde plannen, meetstaten en een lastenboek op.

Op basis van het definitieve ontwerp schrijven aannemers in op jouw opdracht. Enerdo vergelijkt voor jou al deze inschrijvingen op inhoudelijk vlak. Nadat we de uitvoerders aanstellen, staan we het bouwteam bij tijdens de opvolging en controle van de technische en vakkundige uitvoering van de werken, tot en met de oplevering van het gebouw.

Technische studies voor je gebouw(en) nodig? Enerdo ontzorgt je in het hele proces, met focus op duurzaamheid en comfort.