KEURING & METING

COMFORTMETING

objectieve comfortmeting berekent

Behaaglijkheid van je gebouw

Wil je achterhalen of je gebouw comfortabel is, of wat de oorzaken zijn van eventuele comfortproblemen? Dan biedt een comfortmeting van Enerdo de oplossing. Enerdo beschikt over de nodige apparatuur om te meten hoe comfortabel specifieke plaatsen in een gebouw of ruimte aanvoelen. Mogelijke (subjectieve) klachten die we nagaan: te warm, te koud, tocht, variaties in temperatuur, warmtestraling, …

Een comfortmeting is eigenlijk een PMV/PPD-meting. Deze berekent op een objectieve manier de behaaglijkheid (PMV = Predicted Mean Vote) en de relatieve onbehaaglijkheid (PPD = Predicted Percentage Dissatisfied) volgens de ISO-normen. We brengen in kaart hoeveel procent van de mensen het klimaat in een bepaalde ruimte als comfortabel ervaart, en gaan vervolgens aan de slag met praktische oplossingen.

Hoe werkt de comfortmeting?

Enerdo voert een comfortmeting uit op maat van jouw project. We bekijken in welke ruimtes we kunnen meten en welke resultaten een bijkomend nut kunnen opleveren. Na de meting stellen we een duidelijk verslag op dat als bewijs van goed (of slecht) comfort kan dienen. Op basis van het verslag adviseren we je indien nodig ook over comfortverhogende maatregelen.

Elke comfortmeting gebeurt volgens de ISO7730-norm en berekent resultaten aan de hand van verschillende parameters:

  • droge temperatuur
  • stralingswarmte
  • luchtsnelheid
  • relatieve vochtigheid
  • kledij
  • activiteit in de ruimte

Het is ook mogelijk om het CO2-gehalte te meten om bijvoorbeeld problemen op te sporen met betrekking tot een slechte ventilatie van de ruimte

Welke resultaten geeft een comfortmeting?

De PMV (Predicted Mean Vote) wordt uitgedrukt in een schaal van -3 tot +3:

  • score van 0: neutraal comfort
  • score van -3: zeer koud gevoel
  • score van +3: zeer warm gevoel
  • score tussen -0.5 en +0.5: algemeen als ‘comfortabel’ aanvaard volgens de NBN- en ISO7730-norm

Hoe comfortabel is je gebouw nu echt? Een comfortmeting van Enerdo geeft je een objectief antwoord op die vraag.