Wij zijn genomineerd!

Wij zijn genomineerd!

Met trots delen wij mee dat we genomineerd zijn voor de Trends Impact Awards 2024!

Onze studiemethode, met harde focus op het low-tech bouwen, wordt naar waarde geschat en is nu als finalist mee in de running in de categorie Klimaat & Energie!

Middels deze methode onderzoeken we hoe we een gebouw zo energiezuinig mogelijk kunnen maken, en dit nog vóór er überhaupt over technische installaties gesproken wordt. Het doel is met minimale middelen in uitvoering van de bouw een maximale reductie in energiebehoefte te genereren. Door in de eerste fase van het gebouwontwerp al in detail te kijken naar de vorm en de omgeving van het gebouw, kan er drastisch impact gemaakt worden op de latere energievraag. Spreken we dan voor een stuk tegen ons eigen winkel? Ja, dat doen we inderdaad. We proberen immers de benodigde technische installaties van het gebouw sterk te reduceren. Maar als we hierin slagen, wordt iedereen hier beter van. 🌳

Met dit project willen we aantonen dat door deze nieuwe manier van denken en ontwerpen duurzaam bouwen niet meer hoeft te kosten dan regulier bouwen. Sterker nog, het kan zelfs goedkoper worden! Wij noemen dit low-tech bouwen. Door deze methodiek is er minder techniek nodig in een gebouw, wat niet alleen bij de start de kosten en de carbon footprint verkleint, maar daarenboven ook de latere TCO reduceert. En dit omdat de jaarlijkse energiebehoefte en onderhoudskosten vele malen lager zullen liggen dan die van een regulier ontworpen gebouw.

Het is m.a.w. gezond voor de planeet, de gebruiker én de investeerder.

Bedankt Futurn om hier een belangrijk duurzaam steentje in bij te hebben gedragen op de prachtige Re|core site te Hasselt!

Volg ons op LinkedIn om te weten of we de finale halen!