Check onze Referenties

Comfortmeting

Wil u weten of uw gebouw comfortabel is? Wil u achterhalen wat de oorzaak is van comfortproblemen? Dan zijn de comfortmetingen van Enerdo de oplossing.

Enerdo beschikt over de nodige meetapparatuur om te meten hoe comfortabel het is op een specifieke plaats in een gebouw of ruimte. Aan de hand van een PMV/PPD-meting wordt op een objectieve manier weergegeven hoeveel procent van de mensen het klimaat in de ruimte als comfortabel ervaart. Mogelijke klachten kunnen zijn: te warm, te koud, tocht, variaties in temperatuur, warmtestraling,…

De PMV/PPD-meting berekent de behaaglijkheid (PMV = Predicted Mean Vote) en de relatieve onbehaaglijkheid (PPD = Predicted Percentage Dissatisfied). Alle metingen gebeuren volgens de ISO7730 norm. Een PMV/PPD-meting berekent resultaten aan de hand van volgende parameters: droge temperatuur, stralingswarmte, luchtsnelheid, relatieve vochtigheid, kledij en de activiteit in de ruimte. Het is tevens mogelijk om het CO² gehalte te meten om bijvoorbeeld problemen op te sporen met betrekking tot een slechte ventilatie van de ruimte.

De PMV wordt uitgedrukt in een schaal van -3 tot +3.
Een score van 0 geeft hier een neutraal comfort aan,
een score van -3 geeft een zeer koud  gevoel aan en een score van +3 geeft een zeer warm gevoel aan.
Een score tussen -0.5 en +0.5 wordt algemeen aanvaard volgens de norm NBN EN ISO 7730 als comfortabel.
Let wel, comfort is niet voor elk persoon hetzelfde.
Bij een score van -0.5 en +0.5 ervaart er nog steeds 10% van de personen dit als oncomfortabel. 

Enerdo voert een meting uit op maat gemaakt voor de klant.
Er wordt bekeken in welke ruimtes er gemeten kan worden en welke resultaten een bijkomend nut kunnen hebben.
Na de meting wordt er een duidelijk verslag opgesteld wat kan dienen als bewijs van goed (of slecht) comfort.
Uit dit verslag worden de nodige conclusies getrokken en worden er eventueel maatregelen geadviseerd.

 

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op