Truss Molenbeek

Sport- en opvangcomplex aan de Kanaalzone van Molenbeek. Het ontwerp beoogt een passief karakter. De structurele opbouw van het gebouw en de architecturale eisen maakten het een uitdaging om zo creatief mogelijke oplossingen aan te reiken, zonder in te boeten op de kwaliteit van de installatie. Door het uitvoeren van een dynamische simulatie kon Enerdo de bouwheer al in de ontwerpfase een inschatting geven van het toekomstige energieverbruik en werden de technische installaties hierop afgestemd.

Om de Kanaalzone van Molenbeek te laten heropleven werd in samenwerking met architectenbureau Bogdan en Vanbroeck dit project ontworpen. De technische installaties werden op maat ontworpen door Enerdo en houden rekening met het ecologische aspect van dit project, alsook met de eigenheid van de verschillende ruimtes. Om het energieverbruik te beperken werd er gekozen voor een intensieve nachtventilatie en warmtepompen gecombineerd met een klassieke stookplaats, doch met behoud van een hoog sanitair warmwater comfort, hetgeen absoluut noodzakelijk is voor de doucheruimtes.

De kinderopvang wordt verwarmd en verkoeld door middel van een lucht/lucht warmtepomp. De ventilatie bestaat uit een balansventilatiesysteem met warmterecuperatie. In de sportzalen en cafetaria wordt eveneens verwarmd via ventilatielucht.  Voor de sanitaire installatie is er een collectief toevoersysteem voorzien (in combinatie met buffervaten). Het sanitair warm water wordt met circulatieleidingen tot aan de warmwaterpunten gebracht. Er werd speciale aandacht besteed aan het anti-legionella concept van de installatie en aan specifieke normen voor sportinfrastructuur en kinderopvang betreffende verblinding.

DETAILS PROJECT

Plaats van uitvoering: Koolmijnenkaai Molenbeek
Opdrachtgever: Gemeente Sint-Jans Molenbeek
Architect: Bogdan & Van Broeck
Totale budget: 6.900.000,00 EUR
Aard van de werken: multifunctioneel
Oppervlakte: 4806m²

Geleverde diensten:

dynamische simulatie, EPB-verslaggeving, studies technieken

WIL JE MEER PROJECTEN VAN ENERDO ONTDEKKEN?