PHL Music

DETAILS PROJECT

Plaats van uitvoering: Bootstraat Hasselt
Bouwheer: Provinciale Hogeschool Limburg
Architect: Hippo Architecten
Totale budget: 1.762.000,00 EUR
Aard van de werken: onderwijs, renovatie
Oppervlakte: 1880m²

phl music hal

phl music studio

Geleverde diensten:

EPB-verslaggeving, studies technieken, veiligheid

WIL JE MEER PROJECTEN VAN ENERDO ONTDEKKEN?