Nieuwbouw Sint-Catharina Stabroek

Op de site van Sint-Catharina in Stabroek is de lagere school toe aan een nieuw schoolgebouw. Het project bestaat uit een nieuwbouw bestaande uit de lagere school en een open leercentrum. Er werd reeds een dynamische gebouwsimulatie uitgevoerd om de oververhittingsuren van enkele lokalen te bepalen. Voor de nieuwbouw wordt er geopteerd om energiezuinig te verwarmen en te koelen. Vandaar wordt de thermische batterij die onze aarde nu eenmaal is, aangesproken door middel van een BEO-veld. Zo wordt er in koude periodes warmte onttrokken aan de bodem en wordt de bodem in warme periodes opnieuw geregenereerd. Dit BEO-veld wordt gekoppeld op een modulerende water-water warmtepomp, zodat er in de opwekking niet onnodig energie verspild wordt. Bij zulke installaties gaan meestal uitgebreide en complexe regelingen gepaard. Enerdo heeft hier samen met de klant gezocht naar een regeling met een evenwicht in efficiënte werking en gebruiksgemak. Om de leerlingen en leerkrachten te voorzien van een goed binnenklimaat is er geopteerd om met luchtgroepen met warmterecuperatie te werken. Het schoolbestuur heeft er doelbewust voor gekozen om tijdens de gebruiksuren constant te ventileren, gezien de perikelen waar men in Corona-tijd mee heeft moeten afrekenen. Het elektrisch verbruik wordt deels gecompenseerd door middel van PV-panelen. Enerdo heeft hier een haalbaarheidsstudie voor uitgevoerd om het absolute optimum te kunnen berekenen. Hiernaast heeft Enerdo de volledige elektrische installatie en branddetectie volgens de normering uitgewerkt. Zo kunnen de lessen doorgaan in een goed en veilig binnenklimaat. Enerdo staat in voor de EPB-verslaggeving, dynamische gebouwsimulatie en studie technieken.

DETAILS PROJECT

Plaats van uitvoering:
Dorpsstraat 61 – 2940 Stabroek

Bouwheer: KOBA NoordkAnt
Architect: Ontwerpatelier Peter Jannes
Aard van de werken: Nieuwbouw, onderwijs

Geleverde diensten:

dynamische simulatie, EPB-verslaggeving, studies technieken

WIL JE MEER PROJECTEN VAN ENERDO ONTDEKKEN?