Meysterhof – Lommel

DETAILS PROJECT

Plaats van uitvoering: Lommel
Bouwheer: Immolo
Architect: Architects in motion
Aard van de werken: 46 appartementen, 3 praktijkwoningen voor vrije beroepen en twee commerciële ruimtes
Status: In uitvoering

Geleverde diensten:

EPB-verslaggeving, veiligheid

WIL JE MEER PROJECTEN VAN ENERDO ONTDEKKEN?