ENERGIE

ENERGIEADVIES

enerdo als energie-expert

voor jouw energiepositief project

Een energie-masterplan betekent een grote meerwaarde voor jouw bouwproject. Of je nu streeft naar een CO2-neutraal, fossielvrij of energiepositief eindresultaat. Als energieadviseur brengen we de gefaseerde investeringen in de energievoorzieningen voor je project zowel op korte als lange termijn in kaart.

STRATEGISCH ENERGIEADVIES

Naargelang je project voert Enerdo voor jou verschillende deelstudies uit. Het Vlaams Agentschap Ondernemen voorziet via de kmo-portefeuille financiële steun voor dit strategisch energieadvies. In de deelstudies bekijken we de bestaande installaties en mogelijkheden om deze te optimaliseren. Ook de isolatie/bouwschil wordt in rekening gebracht. Daarnaast houden we rekening met mogelijke toekomstscenario’s waarin uitbreidingen of aanpassingen noodzakelijk zijn.

Het energieadvies dat voortkomt uit de deelstudies bundelen we in het energie-masterplan van je bouwproject. Door het advies te koppelen aan een gefaseerd uitvoeringstraject, kan je uitvoeringen spreiden in de tijd en investeringen tijdig budgetteren.

Een energieadviseur nodig voor jouw CO2-neutraal, fossielvrij of energiepositief bouwproject?