Wij vertellen je wat de impact van je gebouw is!

Wij vertellen je wat de impact van je gebouw is!

Hoe dan wel? Via een LCA-studie of Levenscyclusanalyse.

Een LCA-studie brengt de totale milieu-impact van een product in kaart. Bij Enerdo hebben wij intussen experten in huis om deze studie uit te voeren voor jouw gebouw. De bouwsector is immers verantwoordelijk voor maar liefst 39% van de globale CO2-uitstoot. Veel ruimte dus voor ons om ons steentje bij te dragen!

Door gebruik te maken van TOTEM en OneclickLCA software maken we een rapport op met verschillende scenario’s en analyseren we de data die uit de software komen. We kunnen hierin zover gaan als gewenst van bv verzuring van bodem en water, tot het effect op menselijke gezondheid. Collega’s Frea Cremers en Diego Nickmans staan je graag met raad en daad bij. 

Schuilt er in jou ook een duurzaamheidsridder?