Enerdo is geregistreerd dienstverlener kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille kan je als klant van Enerdo tot 30% van de kostprijs van onze diensten gesubsidieerd krijgen. Enerdo is een geregistreerd dienstverlener en biedt advies aan via de kmo-portefeuille.

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid waarmee je als KMO financiële steun kan ontvangen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Elke KMO krijgt subsidies om opleidingen en advies bij geregistreerde dienstverleners aan te kopen. Als kleine onderneming kan je 30% steun genieten voor de aankoop van je advies, als middelgrote onderneming 20%. Je ontvangt maximaal 7500 EUR steun per jaar.

Enerdo is een geregistreerd dienstverlener

Om een attest van registratie te ontvangen dient een onderneming te voldoen aan de kmop-norm,
een bundel van richtlijnen die ervoor zorgt dat een dienstverlener een betrouwbare partner is met een kwalitatief aanbod. Tijdens een uitgebreide doorlichting door één van de geselecteerde auditbureaus werd Enerdo geregistreerd als kwalitatieve dienstverlener.

Komt in aanmerking voor subsidies:

 Advies
  • Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit een analyse van de probleemstelling, een eigenlijk advies, een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie.
  • Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen die bestaan uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot het bedrijfsfunctioneren van de onderneming.
Opleiding

Voor in-company opleidingen of concrete opleidingsvragen, gelieve contact met ons op te nemen (telefonisch of via info@enerdo.be) zodat we samen kunnen bekijken of we uw opleiding op maat kunnen verzorgen.
Onze lesgevers hebben zowel praktijkervaring als ervaring in het lesgeven.  

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

Welk advies komt niet in aanmerking? Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan aangevraagd worden door kleine en middelgrote ondernemingen (tot 200 werknemers) die een beroep willen doen op één van de in aanmerking komende diensten.

Het aanvragen van een subsidie verloopt als volgt

  1. Afsluiten van de adviesovereenkomst tussen Enerdo en de opdrachtgever.
  2. Indienen subsidieaanvraag via de website, door de opdrachtgever, ten laatste 14 dagen na de start van de samenwerking.
  3. Bevestiging van de aanvraag door Enerdo.
  4. Betaling van eigen bijdrage door de opdrachtgever door middel van storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na de online aanvraag.
  5. Agentschap Innoveren en Ondernemen stort de subsidie ook op deze rekening.
  6. De opdrachtgever geeft via de website de opdracht om de factuur via de KMO-portefeuille rekening te laten betalen aan Enerdo.

Wij ondersteunen je bij het aanvragen en afhandelen van deze subsidies.

Alle informatie betreffende de KMO-portefeuille kan je terugvinden via: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille