KEURING & METING

waterkeuring

Een goede waterinstallatie

voor gezond drinkwater

Water houdt ons en de wereld gezond. Net zoals we ons steentje bijdragen aan gezonde waterlopen door de scheiding van regen- en afvalwater, zo kunnen we ook ons kraanwater – en dat van anderen – gezond en drinkbaar houden! Door onze eigen installatie te beveiligen tegen vervuild water uit de omgeving. En door ervoor te zorgen dat ons eigen regenwater het drinkwaternet niet vervuilt.

Om vervuiling van en door jouw sanitaire installatie te voorkomen, is het belangrijk dat je waterinstallatie in orde is, dat alle leidingen correct zijn aangesloten en er geen verbindingen zijn tussen het regen- en drinkwatercircuit.

Enerdo is erkend om deze keuring uit te voeren. Aquaflanders is verantwoordelijk voor de keuring. Meer info vind je op www.aquaflanders.be .

wat moet je weten voor de keuring van je waterinstallatie?

  • voor de eerste ingebruikname
  • na belangrijke wijzigingen (bv de aanleg van een zwembad)
  • bij renovatie van de installatie
  • bij heringebruikname na een afsluiting

Alle aanwezige waterinstallaties moeten gekeurd worden:

  • de binneninstallatie
  • de installatie tweedecircuitwater (bv regenwater)
  • de niet-aangesloten binneninstallatie (bv putwater als drinkwater)

Voor de keuring ontvang je van ons de nodige administratieve documenten: een overeenkomst klant-keurder, een blanco Inventaris van de waterinstallatie (incl. handleiding).

Als wij deze documenten ingevuld en ondertekend ontvangen hebben, komt één van onze keurders op afspraak bij je langs.

Tijdens het plaatsbezoek wordt gecontroleerd of de verschillende toestellen en beveiligingen volgens de geldende wetgeving zijn geplaatst.

Na de keuring leveren we een conformiteitsattest af, dit wordt automatisch bezorgd aan de watermaatschappij.

Indien je na de keuring een klacht hebt in verband met de keurder, kan je bij Aquaflanders terecht via https://www.aquaflanders.be/suggestie-of-vraag .

Wij keuren voor jou woningen en appartementen tenzij bij aanwezigheid van een zwembad, een sprinklerinstallatie of een automatische blusinstallatie.

Je drinkwater en dat van anderen gezond houden?
Enerdo is erkend om jouw installatie te keuren.