Keuring & meting

CARBON FOOTPRINTING

de co2-voetafdruk

als eerste stap richting duurzaamheid

De CO2-voetafdruk van je gebouwen speelt een belangrijke rol op de weg naar duurzaamheid. Enerdo helpt jou graag optimalisaties uitvoeren die niet alleen de CO2-uitstoot van je gebouwen verminderen, maar ook het energieverbruik efficiënter maken en het grondstofverbruik verduurzamen. Een van de methodes om zo’n CO2-voetafdruk te bepalen, is het Greenhouse Gas Protocol.

De term ‘duurzaamheid’ won de laatste jaren enorm aan populariteit. Iedereen die een steentje bijdraagt aan die duurzaamheid, helpt ons ecosysteem en bijgevolg onze gezondheid en ons welzijn beschermen. Enerdo helpt je graag kiezen voor duurzame alternatieven.

CO2-voetafdruk meten met het Greenhouse Gas Protocol

Het Greenhouse Gas Protocol is de meest gebruikte standaard voor het bepalen van de uitstoot van broeikasgassen. Aan de hand van dit protocol wordt er een inventaris van de uitstoot van bedrijven en gemeenschappen opgemaakt, om vervolgens oplossingen te vinden om deze te verminderen. Wanneer we je CO2-voetafdruk berekenen, zetten we alle emissies om in ‘equivalent ton CO2’.

Nadat we de scope van je project bepalen – voor welke uitstoot van broeikasgassen ben je zelf verantwoordelijk? – meten we de CO2-voetafdruk in 5 stappen. Ons werk stopt niet na het maken van 1 enkele berekening. Als jouw partner blijven we je de volgende jaren opvolgen en begeleiden bij je CO2-reductie.  Zelf zal je ook toegang krijgen tot een gepersonaliseerd dashboard dat je in staat stelt de resultaten van je maatregelen op te volgen. 

Stap 1: uitstoot in kaart brengen

Vooraleer we kunnen optimaliseren, moeten we zicht krijgen op de huidige CO2-uitstoot. We berekenen je CO2-voetafdruk volgens erkende standaarden, aangepast aan het type gebouw. In deze stap zoeken we uit welke emissies relevant zijn en waar er ruimte is voor verbetering.

Enkele tools die we hiervoor inzetten:

  • Energiescan
  • Energiemonitoring

Stap 2: strategie uitwerken

Samen met jou leggen we haalbare doelen vast en gaan we aan de slag met een reductiestrategie op maat. Hierin zetten we zowel technische als organisatorische maatregelen op een realistische tijdlijn, om zo tot een concreet plan van aanpak te komen. Op regelmatige tijdstippen bekijken we of het plan bijsturing nodig heeft.

Stap 3: plan implementeren

Aan de hand van het opgestelde plan brengen we de maatregelen in praktijk. Ook in deze stap zorgt Enerdo voor de nodige begeleiding en ondersteuning. Zo ben jij er zeker van dat je de juiste keuzes maakt.

Stap 4: resterende uitstoot compenseren

Een CO2-voetafdruk van ‘0’ is helaas niet haalbaar. Indien gewenst, kan je hiervoor wel compenseren door te investeren in duurzame klimaatprojecten. Op die manier draag je bij aan de Social Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Enerdo helpt je met plezier een gecertificeerd project uitkiezen.

Stap 5: resultaten communiceren

Je inspanningen om je CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te houden, verdienen erkenning. Wij adviseren je graag over de verschillende mogelijkheden om je stakeholders op de hoogte te brengen en eventueel certificering aan te vragen om je transparantie en geloofwaardigheid op het vlak van duurzaamheid nog te verhogen.

Optimaliseer de duurzaamheid van je gebouwen door je CO2-voetafdruk in kaart te brengen.