Check onze Referenties

Haalbaarheidsstudie

U ontvangt advies en informatie over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen.

De haalbaarheid van alternatieve energiesystemen

Bent u betrokken of verantwoordelijk voor de bouw van een gebouw met een bruikbaar vloeroppervlakte van 1.000 m² of meer? Dan is het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie verplicht. In een haalbaarheidsstudie wordt onderzocht of en hoe alternatieve energiesystemen kunnen bijdragen aan energiebesparingen.

Een haalbaarheidsstudie informeert u over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid (rendabiliteit) van de verschillende alternatieve energiesystemen. Tip: u laat de haalbaarheidsstudie best in de ontwerpfase uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp geïntegreerd kunnen worden.

Voor welke gebouwen is een haalbaarheidsonderzoek verplicht?

U dient een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren als uw nieuwe bouwproject aan de volgende kenmerken voldoet:

 • u heeft na 31 januari 2008 een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd;
 • uw gebouw wordt gedeeltelijk of geheel nieuw opgericht en de bruikbare vloeroppervlakte is groter dan 1.000 m².
 • uw gebouw of de betreffende delen worden verwarmd om een specifieke binnentemperatuur te bereiken voor mensen (parkings vallen bijvoorbeeld hierbuiten);
 • onder nieuw op te richten (deel van een) gebouw wordt begrepen:
 • nieuwbouw;
 • herbouw na volledige afbraak van een gebouw;
 • afbraak gevolgd door herbouw van een deel van een gebouw;
 • nieuw gebouwd toegevoegd deel ter uitbreiding van een bestaand gebouw;
 • ontmanteling: de dragende structuur van het (betreffende deel van een) gebouw blijft behouden maar de installaties voor het bereiken van een specifiek binnenklimaat en minstens 75% van de gevels worden vervangen.

De haalbaarheidsstudie uitvoeren

U dient de haalbaarheidsstudie uit te voeren binnen één maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning. De resultaten van de haalbaarheidsstudie dient u in bij het Vlaamse Energie Agentschap via dit formulier. Daarnaast ondertekenen u (de bouwheer) en Enerdo (de uitvoerder van de studie) de papieren versie van de haalbaarheidsstudie. Dit document dient u drie jaar te bewaren.  

Welke energiesystemen moeten onderzocht worden?

Welke technologieën onderzocht moeten worden, is afhankelijk van de functie van uw gebouw en de bruikbare vloeroppervlakte. Voor een gebouw dat bestemd is voor huisvesting gelden namelijk andere regels dan voor een schoolgebouw. U vindt het overzicht in deze tabel. Als uw bouwproject meerdere functies of bestemmingen heeft, wordt uitgegaan van de functie die het grootste deel van de vloeroppervlakte inneemt en wordt de haalbaarheidsstudie voor de totale vloeroppervlakte uitgevoerd. Voor de gebouwbestemming worden dezelfde bestemmingstypes gebruikt als voor de energieprestatieregelgeving: 

 • woongebouw: gebouw bestemd voor individuele of collectieve huisvesting;
 • kantoorgebouw: gebouw bestemd voor een dienstverleningsfunctie waarin voornamelijk administratief werk wordt verricht en waaronder ook de gebouwen vallen die bestemd zijn voor de uitoefening van een vrij beroep zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen;
 • schoolgebouw: gebouw bestemd voor een onderwijsfunctie;
 • industrieel gebouw: gebouw bestemd voor productie, de bewerking, de opslag of manipulatie van goederen;
 • gezondheidszorg: onder deze categorie vallen zowel gezondheidsvoorzieningen als welzijnsvoorzieningen;
 • bijeenkomstgebouw: dagopvang voor kinderen, voor bejaarden, voor gehandicapten, congrescentrum, polyvalent wijklokaal, bioscoop, theater, museum, kunstgalerij, dancing, binnenspeeltuin, ...

Haalbaarheidsstudie laten uitvoeren door Enerdo

Om een behoorlijke haalbaarheidsstudie te kunnen uitvoeren, is een grondige kennis van de alternatieve energietechnieken vereist. Dankzij onze jarenlange ervaring, beheerst Enerdo deze kennis tot in de puntjes.

Wenst u een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren, of heeft u daar vragen over? Neem dan contact met ons op.

 

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op