Check onze Referenties

Ventilatieverslaggeving

Gaat u een woning bouwen of zeer grondig verbouwen en dateert uw bouwaanvraag van na 01/01/2016? Dan hebt u een ventilatieverslaggever nodig bij uw bouwproject. Enerdo helpt u vanaf het ontwerp tot de controle van de uitvoering.

Waarom ventilatieverslaggeving?

Studies tonen aan dat er in de bouw een duidelijke nood is aan een kwaliteitsverbetering en aan het correct functioneren van ventilatiesystemen. Het voorzien in minimale ventilatievoorzieningen is al verplicht, maar om een goed werkend ventilatiesysteem te creëren, is meer nodig dan enkel aan minima voldoen. 

Wat mag u van ons verwachten?

 Enerdo verzorgt het hele proces van een goed ontwerp t.e.m. de meting. Door onze ervaring als studiebureau technieken kunnen wij u zeker op een vlotte en kwalitatieve manier bijstaan.

Wat doen wij voor u?

  • Het opstellen van een ventilatievoorontwerp voor de start van de werkzaamheden.
  • Begeleiden in  de keuze van het ventilatiesysteem (A,B,C of D).
  • Aangeven van  de ruimtelijke impact (vb. plaatsing van de kanalen of unit) in de woning .
  • Het rapporteren van het opgemaakte ventilatievoorontwerp in de startverklaring.
  • Opstellen van het ventilatieprestatieverslag na uitvoering van de werken.
  • Kwaliteitscontrole van het ventilatiesysteem.
  • Rapporteren van  de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem uit het ventilatieprestatieverslag in de EPB-aangifte.

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op