Check onze Referenties

Keuring privé-riolering

Sinds 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. 

Scheidt u uw water correct?

Wordt uw (nieuwbouw)woning binnenkort aangesloten op de riolering? Of heeft u uw riolering laten afkoppelen? Dan is een keuring van uw privé-riolering verplicht. Regenwater en afvalwater van uw woning moeten namelijk gescheiden van elkaar worden afgevoerd. Gebeurt dit niet correct, dan brengt dit serieuze problemen met zich mee:

  • de waterzuiveringsinstallatie kan worden aangetast. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van ons drinkwater,
  • bij overbelasting van het riool kan water- en geuroverlast ontstaan,
  • onvoldoende regenwater komt in de grond terecht, waardoor onze grondwaterreserves kunnen opdrogen en de bodem kan verdrogen.

Wanneer moet u uw riolering laten keuren?

Een keuring is verplicht in de onderstaande situaties:

  • bij nieuwbouw,
  • bij (her)aansluiting op de openbare riolering,
  • bij de aanleg van een gescheiden riolering in uw straat,
  • bij belangrijke wijzigingen, zoals renovatie, het plaatsen van een grondwaterput of zwembad etc..

De keuring dient plaats te vinden vóórdat uw waterafvoer wordt aangesloten op het openbare rioleringsnet. U kan de keuring het beste laten uitvoeren zodra de rioleringsbuizen gelegd zijn en de voorziene sleuven in de grond nog open liggen. Zo kan de keurder zijn werk eenvoudig uitvoeren en kunt u nog makkelijk wijzigingen aanbrengen indien dat nodig is. Als u tijdens de keuring nog geen concrete voorzieningen heeft getroffen voor het hergebruik van regenwater, dan zult u deze informatie op een later tijdstip aan het keuringsdossier moeten toevoegen om een conform keuringsattest te verkrijgen.

Wat houdt de keuring precies in?

Als erkend keurder controleert Enerdo of regenwater en afvalwater op een correctie manier van elkaar gescheiden worden.

  • Regenwaterafvoer: daken en verharde oppervlakten dienen correct te zijn aangesloten op het regenwaterafvoersysteem. Enerdo controleert ook of de opvang in regenwaterput, buffering en infiltratie correct is voorzien. Daarnaast controleren we de installatie voor het hergebruik van regenwater.
  • Afvalwaterafvoer: afvalwater dient correct aangesloten te zijn op het droogwaterafvoersysteem. Wij controleren ook of de septische put (indien vereist) correct is geplaatst en aangesloten.

Hoe wordt de keuring uitgevoerd?

Op basis van de gegevens die u aanlevert (bijv. een as-built rioleringsplan, foto's, facturen, bouwaanvraag etc.), maakt Enerdo een eerste analyse van de vereisten van de riolering en de gebruikte materialen. Vervolgens voeren wij een eerste visuele controle uit bij uw woning. Controleputjes en zichtbare leidingen zorgen voor een voorspoedig verloop.

Zijn uw rioleringsbuizen niet meer zichtbaar? Dan beschikt Enerdo over alternatieve methoden om uw riolering te controleren. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een zogenaamde rooktest uitvoeren. Hierbij blazen wij rook in de buizen om het juiste verloop te controleren. Voordeel hiervan is dat u niets hoeft open te breken of te graven.

Wilt u uw riolering laten keuren? Neem dan contact met ons op.

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op