Check onze Referenties

Afkoppeling riolering: uw waterafvoer scheiden

Uw waterafvoer scheiden is wettelijk verplicht en beter voor ons leefmilieu.

De afkoppelingsplicht

Regenwater en afvalwater afkomstig van uw huishouden of gebouw, moeten van elkaar gescheiden worden. Daarom mogen hemelwater en afvalwater niet meer afgevoerd worden via dezelfde rioleringsbuis. Deze zogenaamde afkoppelingsplicht, waarbij regenwater en afvalwater gescheiden van elkaar afgevoerd worden, geldt zowel voor nieuwbouw, als voor bestaande bouw, als u het riool gaat vernieuwen of als uw straat wordt aangesloten op een gescheiden rioleringsnet.

Waarom een gescheiden riolering?

Als regenwater en afvalwater (uit toilet, keuken of badkamer) niet gescheiden worden, maar samen in een gemengde riolering terechtkomen, dan brengt dit mogelijk de volgende problemen met zich mee: 

  • In een gemengde riolering, vermengt regenwater zich met afvalwater. Bij hevige neerslag kan de riolering de hoeveelheid afvalwater niet verwerken. Het gemengde water dat niet verwerkt kan worden, wordt automatisch in de dichtstbijzijnde waterloop (rivier of beken) geloosd, met vervuiling, geurhinder en slechte waterkwaliteit tot gevolg.
  • Bij extreme neerslag kan het afvalwater in de riolering zo snel stijgen, dat het afvalwater via de rioleringsputten en straatkolken op straat of zelfs terug in uw woning terechtkomt.
  • Als het regenwater uit uw dakgoten rechtstreeks op de rioleringsbuizen is aangesloten, kan het niet voldoende infiltreren in de bodem. Dit veroorzaakt een verdroging van de bodem en mogelijke aantasting van de grondwaterreserves.
  • Het hemelwater verdunt het afvalwater, waardoor de zuiveringsinstallaties minder goed werken. Bovendien is regenwater niet vervuild en hoeft daarom ook niet gezuiverd te worden.

Wat kan Enerdo voor u doen?

Als afkoppelingsdeskundige komt Enerdo graag bij u langs om te kijken hoe het regenwater en het afvalwater van uw woning worden afgevoerd. Samen met u bekijken we welke aanpassingen nodig zijn om de waterafvoer te scheiden en hoe u het regenwater eventueel kan hergebruiken. Onze werkwijze is als volgt:

1. Inventarisatie bestaande toestand

De bestaande leidingen, putjes en aansluitingen in uw woning worden in een plan weergegeven. Aandachtspunten, zoals beplanting en opritten worden aangeduid. Ook de ligging van andere leidingen, zoals gas, elektriciteit of water wordt in kaart gebracht.

2. Uitwerken van een voorstel tot scheiding

U ontvangt ons voorstel voor het scheiden van het water. Meestal betekent dit dat u minimaal één nieuwe leiding (voor afvalwater of regenwater) moet aanleggen.

3. Opmaak van een raming van de afkoppelingswerken

Voor uw woning wordt een raming van de kostprijs gemaakt om de geplande afkoppelingswerken uit te voeren.

4. Uitvoering van de afkoppelingswerken

Op basis van het afkoppelingsplan, kan u van start met de werken. Bent u een handige doe-het-zelver? Dan kan u de werken zelf uitvoeren. U kan de werken natuurlijk ook laten uitvoeren door een daarin gespecialiseerde firma. De raming van de kostprijs door de afkoppelingsdeskundige geeft u een idee van de te verwachten kosten.

5. Controle van de uitgevoerde afkoppelingswerken

Uw regenwater- en afvalwaterafvoeren worden van elkaar gescheiden. Voordat uw woning effectief aangesloten wordt op het gescheiden rioleringsnet in uw straat, controleert de afkoppelingsdeskundige de juistheid van de uitvoering van de werken.

6. Uw privé-riolering keuren

Voor alle nieuwbouwwoningen is een keuring verplicht. Bij de keuring wordt gecontroleerd of u uw afvalwater en regenwater volgens de wet en gescheiden afvoert. Op deze pagina leest u alles over de keuring van uw riolering. 

Heeft u hulp nodig bij de afkoppeling van uw riolering? Contacteer Enerdo vrijblijvend.

 

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op