Check onze Referenties

Uw riolering: afvalwater scheiden

Afval scheiden is beter voor het milieu, óók als het om uw waterafvoer gaat. Regenwater en afvalwater afkomstig van uw woning of gebouw, moet gescheiden afgevoerd worden zodat de waterkwaliteit van natuurlijke waterlopen terug verbetert. Dit is de zogenaamde afkoppelingsplicht.

U bent bij Enerdo aan het juiste adres voor:

  • het rioleringsontwerp
    • Enerdo maakt voor u het ontwerp van de waterafvoer. Vanzelfsprekend zorgt Enerdo dat dit ontwerp voldoet aan de afkoppelingsplicht voor nieuwbouw, met het ook op een vlotte keuring achteraf. U leest hier meer over het rioleringsontwerp.
  • de afkoppeling van uw riolering
    • Voor bestaande woningen geldt de afkoppelingsplicht als uw straat wordt aangesloten op een gescheiden rioleringsnet. Enerdo adviseert u graag over hoe u aan deze afkoppeling kan voldoen en welke stappen u daarvoor dient te nemen. U leest er hier meer over.
  • de keuring van uw riolering
    • Bij nieuwbouw of een heraansluiting van uw riolering moet u deze laten keuren. Enerdo is bevoegd deze keuring voor u uit te voeren. Op deze pagina leest u meer over de keuring van uw riolering.

Heeft u vragen over het ontwerp, de afkoppeling of keuring van uw riolering? Enerdo beantwoordt ze graag. Neemt u vrijblijvend contact met ons op.

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op