Check onze Referenties

Thermografie

Heeft u een hoog energieverbruik? Of heeft u moeite om een aangename temperatuur in uw gebouw of woning te krijgen? Dan is uw gebouw misschien niet goed geïsoleerd.

Wat is thermografie?

Thermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht. Met een warmtecamera, ook wel thermografische camera genoemd, kan men van op een veilige afstand infraroodfoto’s maken die temperatuurverschillen visualiseren.

Thermografisch onderzoek van gebouwen wint de laatste jaren enorm aan populariteit aangezien men deze kwalitatieve meettechniek snel, eenvoudig en veilig kan uitvoeren. De infraroodfoto’s geven een schat aan informatie betreffende de energetische kwaliteit van het gebouw. Met de resultaten die het onderzoek oplevert, kan men onmiddellijk gerichte acties ondernemen en significant energie besparen.

Thermografie heeft als grote voordeel dat men de warmteverliezen effectief kan zien op een infraroodfoto. Men hoeft geen ingewikkelde berekeningen te maken om te ontdekken waar men energie kan sparen.
Elke woning is uniek en wordt ook zo beoordeeld door de warmtecamera. Na deze snelle, veilige en goedkope analysemethode kan men gericht acties ondernemen die energie besparen en het leefcomfort verhogen.

Wat onderzoekt de thermograaf - energiedeskundige?

Alle fenomenen die invloed hebben op warmteoverdracht kunnen worden onderzocht tijdens een thermografisch onderzoek.

Aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie

De aan-of aanwezigheid en correcte plaatsing van isolatie kan vrij gemakkelijk worden aangetoond met behulp van een warmtecamera.
Slecht geplaatste isolatie veroorzaakt vervelende tochtverschijnselen, koudebruggen en convectiestromen die aanleiding zullen geven tot de vorming van condensatie en schimmels.
In de nevenstaande infraroodfoto ziet men duidelijk het warmteverlies afkomstig van de radiatoren doorheen de muren, doorheen een niet-geïsoleerde rolluikbak, vloerplaten en binnenmuren.
Deze buitenmuur is niet geïsoleerd.

Aanwezigheid van koudebruggen

Koudebruggen zijn plaatsen waar de isolatieschil is onderbroken. Koudebruggen zijn ten allen tijde te vermijden omdat er in de woning plaatsen kunnen ontstaan waar ongewenste oppervlakte-condensatie kan optreden met de groei van schimmels als gevolg. Op de infraroodfoto ziet men duidelijk een aftekening van de vloerplaten en lintelen die zijn doorgegoten tot tegen het buitenspouwblad. Dergelijke "bouwfouten" komen vaak voor en zijn de oorzaak van vochtplekken in de woning.

Luchtdichtheid

Met een goede luchtdichtheid van de woning kan men heel wat energie besparen. Koude, ongewenste luchtinfiltraties langs spleten en kieren doen de energiefactuur stijgen en veroorzaken tochtverschijnselen die een aanzienlijk negatieve invloed hebben op het comfortgevoel. Een woning die bewust luchtdicht is gebouwd heeft geen "kortsluitingen" meer in de isolatie en bijgevolg wordt het risico op inwendige condensatie minimaal.
Op de infraroodfoto ziet men infiltratie van koude lucht te wijten aan de slechte werking van de sluitrubbers van de deur.


Waterinfiltratie & lekdetectie

Het opsporen van lekken in de waterleidingen van centrale verwarmings-systemen wordt dikwijls uitgevoerd met behulp van een thermografische camera. Men kan het lek heel nauwkeurig lokaliseren zonder voorafgaandelijk breek- en kapwerk om erna gerichte herstellingswerken aan te vatten. Waterinfiltratie in platte daken en muren is snel in beeld gebracht op een infraroodfoto.
De analyses zijn gebaseerd op de verschillen in warmtecapaciteit van water en de constructiedelen van het gebouw. Soms merkt men pas dat er een lek is als er al veel en gedurende lange tijd schade is aangericht. De bron van het lek wordt gelokaliseerd met de warmtecamera en men kan gerichte oplossingen aanbrengen. 

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op