WZC Frederickxhof Lummen

Op de hoek van de Ringlaan en de Pastoor Frederickxstraat in Lummen bouwde Curon een nieuw woonzorgcentrum (62 kamers en 49 assistentiewoningen). Voor een optimaal leefcomfort en optimale lichtinval is er goed nagedacht over de indeling. Het woonzorgcentrum is voorzien van een ondergrondse parkeergarage, verscheidene diensten zoals een kapper, kinesitherapie, centrale badruimtes, gemeenschappelijke polyvalente zalen, een grand café met bistro keuken, een grootkeuken,… Gelegen in het groen maar ook vlakbij het centrum. Enerdo verzorgde voor de realisatie van dit modern woonproject de studies van de technieken en de dynamische gebouwsimulaties. Uitgangspunt van het technisch ontwerp zijn lage gebruiks-en verbruikskosten. Om dit te verwezenlijken wordt de verwarmingsinstallatie uitgevoerd door middel van een centrale stookplaats met radiatoren op lage temperatuur. Het ventilatiesysteem werkt op basis van gemeenschappelijke luchtgroepen die zijn uitgerust met geoptimaliseerde warmtewisselaars, zoals enthalpie warmtewielen of tegenstroom platenwarmtewisselaars, en die gebruik maken van zowel mechanische luchttoevoer als -afvoer. Voor de hygiënische ventilatie van de zorgkamers wordt gewerkt met het ventilatietype natuurlijke toevoer en mechanische afvoer met kloksturing. De assistentiewoningen zijn zo opgevat dat ze individueel kunnen functioneren. Ze zijn daarvoor mee aangesloten op de centrale stookplaats en zijn voorzien van individuele afrekening. De dagzalen zijn voorzien van een VRF-systeem voor zowel koeling als verwarming. Het grand café is voorzien van vloerverwarming en van een VRF-systeem voor koeling en verwarming in de zomer. De sanitaire installatie bestaat uit een klassiek toevoersysteem. Circulatieleidingen zorgen ervoor dat het sanitair warm water tot aan de warmwaterpunten gebracht wordt. Speciale aandacht werd besteed aan het anti-legionella concept van de installatie. Voor de elektrische installatie werkte Enerdo de bordenstructuur en de verdeling van de gehele sterk- als zwakstroom uit. Na overleg werd een hoogspanningscabine in het gebouw voorzien. Voorbeelden van voorziene technieken zijn onder andere de verdeling van het broadcastcentrum, de toegangscontrole en het verpleegoproepsysteem.

DETAILS PROJECT

Plaats van uitvoering: Ringlaan Lummen
Bouwheer: Curon
Architect: Architectenbureau Segers en Moermans
Aannemer: Cordeel
Totale budget: 12.000.000,00 EUR
Aard van de werken: zorg, design & build
Oppervlakte: +/- 11.900m²

Frederickxhof technieken

Geleverde diensten:

design & build, dynamische simulatie, studies technieken

WIL JE MEER PROJECTEN VAN ENERDO ONTDEKKEN?