Loods met kantoren Fruitsnacks

Geen druppel energie verloren laten gaan. Dat is de insteek van Fruitsnacks voor de bouw van haar nieuwe loods – met kantoren en slaapplaatsen.

Na de omschakeling van haar koelinstallatie naar een milieuvriendelijke alternatief zal Fruitsnacks nu ook haar eigen groene energie opwekken – dag en nacht, het hele jaar door – door het plaatsen van een windmolen van 95kVA. Hiermee stoot het bedrijf jaarlijks 105 ton minder CO2 uit oftewel het equivalent van het aanplanten van 4000 bomen.

De koelcellen in de loods, noodzakelijk voor het bewaren van het fruit, geven restwarmte af. Deze restwarmte, afkomstig van de compressoren, wordt opgeslagen in een grote opslagtank.
Een water-water warmtepomp gebruikt deze warmte vervolgens voor de verwarming van het gebouw en de productie van sanitair warm water. Voor de koeling wordt een lucht-water warmtepomp gebruikt.

Het regenwater wordt verzameld in een groot bufferbekken met een capaciteit van maar liefst 600.000 liter. Dit water wordt gebruikt in de productie, voeding WC’s en buitenkraantjes.

Een ventilatiegroep type D zorgt voor een perfect binnenklimaat van het kantoor en de logies. In de industriehal is type C voorzien.

Op het vlak van E-peil scoren de gebouwen 20% beter dan de vooropgestelde norm, waardoor het gebouw nog lange tijd up to date zal zijn met de toekomstige normen. Aan de isolatie van het opslagmagazijn werd ook de nodige aandacht besteed, met een K-peil van K20 voldoet het ruim aan de norm van K40.

Door de installatie van laadpalen is Fruitsnacks bovendien ook helemaal klaar voor de transitie naar elektrisch rijden.

Enerdo is trots om weer een project energiepositief, en klaar voor de toekomst, te kunnen achterlaten.

DETAILS PROJECT

Plaats van uitvoering: Nieuwerkerken
Bouwheer: Paesmans Fruit
Architect: MK-2 Architectuur
Aard van de werken: loods, kantoren

Geleverde diensten:

EPB-verslaggeving, haalbaarheidsstudie, keuri, studies technieken, veiligheid

WIL JE MEER PROJECTEN VAN ENERDO ONTDEKKEN?