Bisdom Hasselt

In Hasselt besloten de Provincie Limburg en Bisdom Hasselt de ambstwoning en het administratieve gebouw, voorheen gevestigd op 2 locaties, te vestigen op dezelfde locatie op de Paul Bellefroidlaan. Het administratieve gebouw werd bijgebouwd bij de ambstwoning, die op haar beurt de nodige renovaties kreeg. VZW Bisdom Hasselt en Provincie Limburg gingen voor een duurzame bouw en renovatie, hun kantoren zijn klaar voor de toekomst!

Voor het nieuw kantoorgebouw van het Bisdom in Hasselt werd een dynamisch simulatie uitgevoerd. Deze dynamische simulatie werd gebruikt als basis voor het ontwerp van de geothermische installatie. In dit geval een BEO-installatie met bodem/water warmtepomp die instaat voor de verwarming van het gebouw met behulp van klimaatplafonds. Deze klimaatplafonds zorgen ook voor de koeling van het gebouw, gekoppeld op het BEO-veld met behulp van een platenwarmtewisselaar (passieve koeling). De dynamische simulatie toonde aan dat er klimaatplafonds zonder boosters konden voorzien worden, indien zonwerende beglazing werd geplaatst en een gedeelte claustra’s voor de ramen.

Voor de dimensionering van het BEO-veld werd samengewerkt met het geothermisch adviesbureau. Zij leverden de gegevens aan betreffende de te hanteren temperaturen in verwarmings- en koelmodus en de grootte van het BEO-veld. Het volledige gebouw werd voorzien van ledverlichting, zonnepanelen; de toiletten worden duurzaam gespoeld door middel van regenwater.

DETAILS PROJECT

Plaats van uitvoering: Hasselt
Bouwheer: VZW Bisdom Hasselt
Architect: a2o Architecten
Aard van de werken: kantoren

Geleverde diensten:

dynamische simulatie, EPB-verslaggeving, studies technieken

WIL JE MEER PROJECTEN VAN ENERDO ONTDEKKEN?