ENERGIE

EPC ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT

EPC- attest voor wooneenheden

en niet-residentiële eenheden

Verkoop of verhuur je niet-residentiële eenheden? Dan kan je bij Enerdo terecht voor je niet-residentieel EPC-attest. Vanaf 1 januari 2023 is dit verplicht voor alle niet-residentiële eenheden, ook wanneer de vloeroppervlakte groter is dan 500m².

Daarnaast helpen we je ook graag bij het implementeren van de aanbevelingen die in het attest vermeld staan.
Wil je een woning, appartement, studio of andere wooneenheid verkopen of verhuren? Ook dan heb je een energieprestatiecertificaat (EPC) nodig en staan onze experten voor je klaar.

Het EPC-attest is een tool om kopers, huurders en eigenaars in één oogopslag te informeren over de energetische prestaties van een gebouw. Dat gebeurt aan de hand van labels van A+ (heel energiezuinig) tot F (heel energieverslindend). 

Wat is het EPC-attest?

Het EPC-attest geeft aanbevelingen om een gebouw energiezuinig te maken. Een stappenplan geeft aan welke aanpassingen het dringendst zijn. Ook de bijhorende verbetering van het EPC-label staat weergegeven.

                                                                             Grote en kleine niet-residentiële eenheden

Vanaf 1 januari 2023 ben je verplicht bij de verkoop of verhuur van grote niet-residentiële eenheden een energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden (of EPC NR) te laten opstellen.
Vanaf 2028 zullen er afhankelijk van de functie stelselmatig strengere eisen worden opgelegd aan niet-residentiële gebouwen. Op deze manier gaan we geleidelijk naar een koolstofneutraal gebouwenbestand in 2050.
Het EPC-attest voor kleine (vloeroppervlak <500m²) niet-residentiële eenheden is al langer verplicht.

Het EPC NR (>500m²) bestaat uit twee onderdelen: een energielabel en een energiescore.

ENERGIELABEL

Het energielabel stemt overeen met een percentage dat weergeeft hoe koolstofneutraal het gebouw is. Label A = 100% koolstofneutraal. Het berekend percentage is de verhouding tussen de hoeveelheid hernieuwbare energie die lokaal opgewekt en gebruikt wordt en de hoeveelheid hernieuwbare en niet-hernieuwbare energie die de gebouweenheid gebruikt. Het betreft het totale energiegebruik tijdens de gebruiksfase van het gebouw.

De labels gaan van A (100% koolstofneutraal) tot G (geen hernieuwbare energie die mag meetellen)

Wat betreft dit label verschil het EPC NR van het EPC voor wooneenheden.

 ENERGIESCORE

De energiescore geeft de energie-efficiëntie van het gebouw weer.

Met deze score wordt een objectieve indicatie weergegeven van de energieprestatie van de gebouweenheid en de technische installaties. Deze score houdt geen verplichting tot aanpassingen is, maar is bedoeld om te informeren.

 


Voor de opmaak van een EPC NR moet je een energiedeskundige type D inschakelen. Onze medewerkers hebben intussen de opleiding gevolgd om erkend te worden als energiedeskundige type D en kunnen je dus bijstaan bij:

  • De opmaak van je EPC NR
  • Het doen van de nodige vaststellingen en aanbevelingen
  • Het registreren van de meterstanden en metingen van hernieuwbare technologieën
  • Het ingeven van alle gegevens in de overheidssoftware

Eigenaars van kleine niet-residentiële gebouweenheden kunnen nog steeds kiezen een EPC kNR te laten opmaken in plaats van het EPC NR. Dit EPC toont onder ‘algemene gegevens’ de berekende energiescore voor de verschillende bestemmingen (kantoor, handel, horeca, logeerfunctie, andere of onbekend). Voor de berekening van die score houden we rekening met de specifieke noden voor verwarming, koeling, sanitair warm water, ventilatie en verlichting. Zo zal een restaurant bijvoorbeeld meer sanitair warm water verbruiken dan een kantoor.

Het label op het EPC voor kleine niet-residentiële eenheden wordt standaard bepaald op basis van de energiescore voor de bestemming ‘kantoor’. Het label is met andere woorden onafhankelijk van de eigenlijke bestemming van de eenheid. Op deze manier kan je verschillende EPC’s makkelijker vergelijken. De eigenaar van een kleine niet-residentiële eenheden kan er nog steeds voor kiezen om een EPC kNR te laten opmaken in plaats van een EPC NR. Enerdo is eveneens erkend als energiedeskundige type A, wat nodig is om een EPC kNR te mogen opmaken.

 

 

Wooneenheden

Is de woning maximaal 10 jaar oud en beschik je over een ‘EPC Bouw’ dat nog geldig is? Dan gebruik je dat EPC bij verkoop of verhuur.

Heb je geen geldig ‘EPC Bouw’? Dan kan je door Enerdo een ‘EPC voor een bestaande woning’ laten maken. Indien je een verbouwing uitvoerde waarbij ook aan EPB-eisen voldaan moest worden, dien je in geval van verkoop of verhuur eveneens een ‘EPC voor een bestaande woning’ op te maken.

Welke gebouwen hebben een EPC-attest nodig?

Voor gebouwen en gebouwdelen waar men niet woont (zoals kantoren, handelsruimtes, horeca, logeerfuncties, …) heb je een EPC-attest nodig. Dit EPC is bedoeld voor kleinere niet-residentiële eenheden, die vaak voorkomen met een woonst of in een residentieel gebouw gehuisvest zijn. De eenheid mag dus zelf niet groot zijn en mag ook geen deel zijn van een groot niet-residentieel geheel, zoals een winkelcentrum.

Voor gebouwen waar men wél woont, heb je per wooneenheid (woning, appartement, studio, … ) een EPC-attest nodig.

Hulp nodig bij je EPC-attest? De experten van Enerdo staan voor je klaar.