Check onze Referenties

EPB voor nieuwbouw en renovatie

De EPB-eisen: goed voor het milieu en uw portemonnee! Samen realiseren wij energiezuinige en duurzame gebouwen.

Wat is EPB?

EPB staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat (of in het Frans: PEB, Performance Energétique des Bâtiments). De EPB-eisen zijn in het leven geroepen om de CO2-uitstoot van gebouwen te verminderen, om groenere en gezonde gebouwen te realiseren, zowel bij nieuwbouw als bij renovaties. Deze eisen worden steeds strenger, wat niet enkel gunstig is voor het klimaat maar ook voor u - omdat u door energiezuinig te (ver)bouwen energie en daarmee geld kunt besparen. De Europese Unie heeft bovendien opgelegd dat vanaf 2021 alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal moeten zijn.

Wanneer is EPB-verslaggeving nodig?

Gaat u verbouwen of bouwen en is een omgevingsvergunning of meldingsplicht vereist? Dan is voor u de energieprestatieregelgeving van kracht. Uw gebouw of woning moet namelijk aan bepaalde energie-eisen voldoen. Dit zijn de EPB-eisen, wat staat voor EnergiePrestatie en Binnenklimaat (of in het Frans: PEB, Performance Energétique des Bâtiments).
Via de online EPB-wegwijzer kan u een overzicht van de specifieke EPB-eisen terugvinden: https://www.energiesparen.be/EPB-pedia/wegwijzer of neem contact met ons op!

Uw gebouw of woning moet na de verbouwing of nieuwbouw bijvoorbeeld goed geïsoleerd zijn en beschikken over een gezond binnenklimaat.

 

EPB-verslaggever

Vóór het (ver)bouwproces stelt u een EPB-verslaggever aan. Enerdo is als geregistreerd EPB-verslaggever (in Vlaanderen, Brussel en Wallonië) de ideale partner voor u, als u wenst dat uw bouwproject vlot én volgens de regels verloopt. Dit kan Enerdo voor u betekenen:

  • Vóór de aanvang van uw bouwproject, bespreken wij uw bouwplan en de materialen die u wenst te gebruiken. Vervolgens maken wij een voorcalculatie voor u, om te bepalen of uw gebouw aan de EPB-eisen zal voldoen. U ontvangt hierover een uitgebreid verslag met de berekening. Uw architect ontvangt dit verslag ook van ons.
  • Als u het vereiste E- of S-peil niet behaalt, of eventueel wenst te verbeteren, dan krijgt u van ons advies over de te gebruiken materialen en de juiste toepassing daarvan.
  • Voordat u mag starten met de bouw of verbouwing, dient u een startverklaring en voorcalculatie in te dienen bij het Energie Agentschap van uw gewest. Enerdo regelt dit voor u, minimaal acht dagen voor de start van de werkzaamheden.
  • U krijgt advies over de mogelijke premies en subsidies waar u recht op heeft in het kader van de EPB-regelgeving.
  • Tijdens het bouwproces krijgt u ons advies over alle zaken die de energieprestaties van uw gebouw of woning kunnen beïnvloeden.
  • Als u een lager E-peil wenst te bereiken (en dus een lager energieverbruik), dan kunt u o.a. een blowerdoortest (ook wel luchtdichtheidstest genoemd) laten uitvoeren door ons. Kleine afwijkingen die uw energieverbruik beïnvloeden, kunnen direct worden hersteld en kunnen zorgen voor een grote besparing.
  • Na de bouw of verbouwing maken wij de EPB-aangifte voor u op. Deze dienen wij in bij het Energie Agentschap. U ontvangt vervolgens het energieprestatiecertificaat (EPC) van ons.

Gaat u (ver)bouwen en bent u op zoek naar een betrokken EPB-verslaggever met jarenlange ervaring? Neem dan contact met ons op.

 

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op