Check onze Referenties

Molenbeek Quai Des Charbonnages

Sport- en opvangcomplex aan de kanaalzone van Molenbeek. Het ontwerp beoogt een passief karakter. De structurele opbouw van het gebouw en de architecturale eisen maakten het een uitdaging om zo creatief mogelijke oplossingen aan te reiken, zonder in te boeten op de kwaliteit van de installatie. 

 

Door het uitvoeren van een dynamische simulatie kon Enerdo de bouwheer al in de ontwerpfase een inschatting geven van het toekomstige energieverbruik en werden de technische installaties hierop afgestemd.

Om de Kanaalzone van Molenbeek te laten heropleven werd in samenwerking met architectenbureau Bogdan en Vanbroeck het project Quai Des Charbonnages ontworpen. Het gebouw bestaat uit een sporthal met cafetaria, boks- en yogaruimte, conciërgewoning en een kindercrèche.

De technische installaties werden op maat ontworpen door Enerdo en houden rekening met het ecologische aspect van dit project, alsook met de eigenheid van de verschillende ruimtes.
De bouwheer is zich zeer bewust van de verbruikskosten van de installatie en was dan ook bereid om de extra investering in de technische installatie te dragen, om deze op termijn te kunnen terugverdienen.

Om het energieverbruik te beperken werd er gekozen voor een intensieve nachtventilatie en warmtepompen gecombineerd met een klassieke stookplaats, doch met behoud van een hoog sanitair warmwater comfort, hetgeen absoluut noodzakelijk is voor de doucheruimtes.

De kinderopvang maakt geen gebruik van de stookplaats maar zal verwarmd en gekoeld worden d.m.v. een lucht/lucht warmtepomp.
De ventilatie bestaat uit een balansventilatiesysteem met warmterecuperatie. In de sportzalen en cafetaria wordt eveneens verwarmd via ventilatielucht.

Er worden verschillende luchtgroepen geplaatst, om te kunnen voorzien in de individuele regelbaarheid, naargelang de functie van de verschillende ruimtes.

Voor de sanitaire installatie  is er een collectief toevoersysteem voorzien (in combinatie met buffervaten). Het sanitair warm water wordt met circulatieleidingen tot aan de warmwaterpunten gebracht. Er werd speciale aandacht besteed aan het anti-legionella concept van de installatie.

Om zo energiezuinig mogelijk te werken, werd er voornamelijk voor ledverlichting gekozen.
eveneens werd in de ontwerpen rekening gehouden met specifieke normen voor sportinfrastructuren en kinderopvang i.v.m. verblinding.

Enerdo verzorgt eveneens de studie EPB.

 

 

Delen via social media:

Plaats van uitvoering: Koolmijnkaai 86 - 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Bouwheer: Gemeentebestuur Sint-Jans-Molenbeek

Architect: Bogdan & Van Broeck

Studiebureau Enerdo: Studies Technieken, Dynamische simulatie, EPB-verslaggeving

 

Vragen? Neem contact met ons op