Check onze Referenties

Nieuws van Enerdo

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws via de Enerdo nieuwsbrief.

Klik hier om je gratis in te schrijven.

2 jan 2018

Uw huis moet nóg beter geïsoleerd!

Jaar na jaar wor­den de ener­gie-ei­sen voor wo­nin­gen aan­ge­scherpt. Dat is niet an­ders in 2018. Voort­aan krijgt een huis of ap­par­te­ment ook een ‘S-peil’.
Via al­maar stren­ge­re nor­men wil de Vlaam­se over­heid dat elke nieuw­bouw vanaf 2021 bij­na-ener­gie­neu­traal (BEN) is. Een BEN-wo­ning ver­bruikt wei­nig ener­gie voor ver­war­ming, ven­ti­la­tie, koe­ling en warm water. De be­no­dig­de ener­gie wordt uit groe­ne ener­gie­bron­nen ge­haald.
Cru­ci­aal om de ener­gie­vraag terug te drin­gen is een goede iso­la­tie en een lucht­dich­te bouw­schil - met an­de­re woor­den muren, ramen, dak…
Vanaf 1 ja­nu­a­ri 2018 zal die be­oor­deeld wor­den met een al­les­om­vat­ten­de in­di­ca­tor: het S-peil, wat staat voor schil-peil. Het is een maat voor hoe­veel ener­gie een wo­ning nodig heeft om de tem­pe­ra­tuur op peil te hou­den. Dit komt in de plaats van het vroegere K-peil.

Voor nieuwe bouwaanvragen vanaf januari 2018 zal een S31 gehaald moeten worden, tegen 2021 wordt dat verstrengd tot S28. Deze indicator zal berekend worden per wooneenheid, dus per appartement en niet voor het hele appartementsgebouw. Als niet voldaan is aan de S-peileis, kan een boete opgelegd worden.

Tevens zal het E-peil verlaagd worden naar E40 en in 2020 zal E35 de norm worden.

Lees meer: https://www.tijd.be/r/t/1/id/9962931

Extra : Bron De Tijd/Netto

Meer nieuws...

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op