Check onze Referenties

Nieuws van Enerdo

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws via de Enerdo nieuwsbrief.

Klik hier om je gratis in te schrijven.

14 jan 2015

Enerdo officieel erkend door BCCA-vzw als luchdichtheidsmeter

Met de aanscherping van de E-peil eis richting BEN-niveau, zullen meer luchtdichtheidstesten worden uitgevoerd. Om het kwaliteitsniveau te bewaken, legt het Vlaamse Ministerieel Besluit van 18 mei 2014 vast dat vanaf 1 januari 2015 enkel nog luchtdichtheidstesten zijn toegelaten die uitgevoerd zijn volgens STS-P 71-3.
Enerdo volgde de richtlijnen uit dit kwaliteitskader al, maar behaalde nu ook de erkenning van het controleorganisme BCCA (Belgian Construction Certification Association).

Voor een gebouw is de graad van luchtdichtheid dikwijls de weerspiegeling van de kwaliteit van de constructie. Naast de besparingen op het vlak van de energie die eruit voortvloeien of het regelgevend aspect, biedt een goede mate van luchtdichtheid diverse voordelen:

  • Een goede luchtdichtheid beperkt de parasitaire luchtlekken waardoor warmteverliezen kunnen voorkomen worden, met als gevolg energiebesparingen en een verhoogd thermisch comfort
  • Een goede luchtdichtheid maakt, indien ze gecombineerd wordt met een performant ventilatiesysteem, het mogelijk een goede kwaliteit van de binnenlucht in stand te houden en de impact van de ventilatie op de energiehuishouding beperkt te houden
  • Een goede luchtdichtheid beïnvloedt overigens op positieve wijze het akoestisch comfort in het gebouw door de overdracht van externe geluiden via luchtlekken te beperken
  • Een goede luchtdichtheid draagt ook bij tot het in stand houden van het gebouw door onder andere risico’s op condensatie binnenin de wanden te beperken

De luchtdichtheid van een constructie definieert de capaciteit ervan tot het voorkomen van het binnendringen van lucht van de omgeving naar de binnenkant van het gebouw, en omgekeerd.  Ze wordt in cijfers uitgedrukt met behulp van het lekdebiet (V) dat de schil passeert onder invloed van een drukverschil tussen de omgeving en de binnenruimte van het gebouw. In België drukt men de luchtdichtheid gewoonlijk uit voor een drukverschil van 50 Pa. Verschillende grootheden worden gebruikt om deze prestatie uit te drukken, en meer bepaald de luchtdoorlatendheid zoals die bepaald wordt op basis van de buitenoppervlakte van de gebouwschil (v50).

Om de verwachte energetische prestatie en een goede kwaliteit van de binnenlucht te realiseren, is de luchtdichtheid evenwel onlosmakelijk verbonden met een goede thermische isolatie, een performant ventilatiesysteem (dat de verversing van lucht verzekert) en de plaatsing van performante technische installaties. Het opdrijven van de dikten van de gebruikte isolatie in de wanden, zonder te letten op de luchtdichtheid, heeft namelijk geen zin als men de energiehuishouding bekijkt. Op dezelfde wijze zou het luchtdicht maken van een gebouw zonder ervoor te zorgen dat er een voldoende verversing van de lucht plaatsvindt door gebruik te maken van gecontroleerde ventilatie, het comfort en zelfs de gezondheid van de personen die zich in het gebouw bevinden in het gedrang brengen. De drie punten die hiervoor werden vermeld (isolatie, luchtdichtheid en gecontroleerde ventilatie), zijn dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook al is het duidelijk dat dit principe van toepassing is op nieuwe constructies, het is van even groot belang om het toe te passen bij de renovatie van bestaande gebouwen.

Naast volumes die een zeer hoge mate van compactheid bezitten, zoals in het geval van bepaalde appartementen, vertonen woningen die gebouwd werden zonder al te veel aandacht te schenken aan de luchtdichtheid, op dit moment een v50 die gelegen is tussen 6 en 12 m³/(m².u). Men kan een doel bereiken dat gelegen is tussen 2 en 6 m³/(m².u) indien men gebruik maakt van een gericht ontwerp en een correcte uitvoering. Voor waarden lager dan 2 m³/(m².u) is een echte expertise vereist, zowel op het niveau van het ontwerp als op het niveau van de uitvoering: alle bouwknopen moeten worden onderworpen aan een adequaat onderzoek, en een sensibilisering van alle aan de bouw deelnemende partijen en beroepsgroepen is absoluut noodzakelijk. Een tijdens de bouw uitgevoerde luchtdichtheidstest (richtinggevende proef) is ook een waardevol hulpmiddel.

Bron: STS-P 71-3 Luchtdichtheid van gebouwen – Luchtdichtheidstest

Meer nieuws...

Delen via social media:

foto blowerdoor.jpg

Vragen? Neem contact met ons op