Check onze Referenties

Enerdo is geregistreerd dienstverlener kmo-portefeuille

Met de kmo-portefeuille kan je als klant van Enerdo tot 30% van de kostprijs van onze diensten gesubsidieerd krijgen. Enerdo is een geregistreerd dienstverlener en biedt advies aan via de kmo-portefeuille.

Wat is de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waarmee ondernemers jaarlijks tot 7500 euro subsidies kunnen bekomen van de Vlaamse overheid. Ondernemers kunnen dit gebruiken voor opleidingen en adviesdiensten.
Een voorwaarde is dat ze hiervoor samenwerken met een geregistreerd dienstverlener.

Enerdo is een geregistreerd dienstverlener

Om een attest van registratie te ontvangen dient een onderneming te voldoen aan de kmop-norm,
een bundel van richtlijnen die ervoor zorgt dat een dienstverlener een betrouwbare partner is met een kwalitatief aanbod. Tijdens een uitgebreide doorlichting door één van de geselecteerde auditbureaus werd Enerdo geregistreerd als kwalitatieve dienstverlener.

Gesubsidieerde dienstverlening

Types advies die in aanmerking komen voor een subsidie:

Schriftelijke, specifieke, waardevolle raadgevingen en aanbevelingen verleend door een geregistreerd dienstverlener die bestaan uit het in kaart brengen en onderzoeken van problemen (een analyse van de probleemstelling), een eigenlijk advies (oplossingen en waardevolle raadgevingen), een implementatieplan en de begeleiding bij de implementatie en die uitsluitend of hoofdzakelijk gericht zijn op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming. Het advies draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Het implementatieplan staat voor een soort conceptueel draaiboek voor wanneer het advies zou uitgevoerd worden. Het is niet de werkelijke realisatie of uitvoering van het advies zoals het indienen en opmaken van vergunningen of het opmaken van contracten of overeenkomsten. 

Wettelijk verplichte adviezen (alle adviezen geregeld binnen een wettelijk kader bv. inzake milieu, energie, kwaliteit), adviezen in verband met kwaliteits-, veiligheids- en milieusystemen met het oog op het behalen van een kwaliteitscertificaat of label, adviezen van permanente of periodieke aard (diensten zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied, routinematig advies inzake selectie-, aanwervings- of personeelsbeleid of reclame), het opmaken van een ondernemingsplan voor een startende onderneming en adviezen die tot de gewone bedrijfsuitgaven horen (bv. site-onderzoek inzake bodemsanering en bodembescherming) zijn uitgesloten van steun. Ook diensten met betrekking tot subsidies komen niet in aanmerking.
Een advies is dus steeds schriftelijk, gepersonaliseerd en op maat van de onderneming.

Subsidie aanvragen

De subsidie kan aangevraagd worden door kleine en middelgrote ondernemingen (tot 200 werknemers) die een beroep willen doen op één van de in aanmerking komende diensten.

Het aanvragen van een subsidie verloopt als volgt:

  1. Afsluiten van de dienstenovereenkomst tussen Enerdo en de opdrachtgever.

  2. Indienen subsidieaanvraag door de opdrachtgever, ten laatste 14 dagen na aanvang van de dienstverlening.

  3. Bevestiging van de aanvraag door Enerdo.

  4. Betaling van eigen bijdrage door de opdrachtgever door middel van storting aan Sodexo, binnen de 30 dagen na ontvangst betalingsaanvraag.

  5. De Vlaamse Overheid vult de portefeuille verder aan met het subsidiebedrag.

  6. Klant bevestigt de volledige betaling via de website van de kmo-portefeuille.


Wij ondersteunen onze klanten bij het aanvragen en afhandelen van deze subsidies.

Alle informatie betreffende de KMO-portefeuille kan je terugvinden op de website https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Delen via social media:

Vragen? Neem contact met ons op